Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Umeå Folkets Hus i Umeå klimatfärdplan

Umeå Folkets Hus (UFH) är en ekonomisk förening som bildades 1924. UFH bedriver kommersiell verksamhet såsom konferens/kongress-, restaurang- och nöjesverksamhet samt har ett uppdrag av Umeå Kommun att erbjuda Umeås kultur- och föreningsliv möjligheter att hyra ändamålsenliga lokaler till kraftigt subventionerade priser

Umeå Folkets Hus har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå Folkets Hus har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå Folkets Hus kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå Folkets Hus har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använd mindre och mer hållbar plast

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå Folkets Hus har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Umeå Folkets Hus

Lisa Magnusson
Restaurang koordinator
lisa.magnusson@umeafolketshus.se

Sidan publicerades