Afrys logotyp

ELIS Textil Service AB i Umeå klimatfärdplan

Elis erbjuder heltäckande hyrlösningar för hygien- och textilservice. Hundratusentals arbetskläder, mattor, torktrasor, bädd-, bad- och bordstextilier cirkulerar dagligen mellan Elis tvätterier och kunder inom vård och omsorg, industri, handel, renrum, hotell och restaurang. Genom logistik och textilvård optimeras användandet av varje plagg och textilie, och behovet av nyproduktion minimeras. Det är ett arbetssätt som visar vägen i den cirkulära omställningen, och en modell som Elis har arbetat efter i över 70 år. 2020 blev Elis det första företaget i Sverige att certifieras för sitt arbete mot FN:s globala hållbarhetsmål.

På Elis anläggning i Umeå arbetar idag cirka 30 anställda och täcker ett område från Skellefteå i norr till Örnsköldsvik i söder. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att våra arbetskläder och entrémattor cirkulerar i vårt flöde så länge som möjligt. Vi strävar dagligen efter att kunna minska vår förbrukning av el, olja, gasol, vatten och kemikalier. Även när det gäller fordonsflottan vill vi ligga i framkant och sedan 2023 består denna av 20% elbilar. För oss som organisation, för våra kunder och för våra medarbetare är det viktigt att vi är en aktör som är med och ställer om. Vi vill vara med och lära av andra verksamheter och organisationer i Umeå, men vi hoppas också att vi kan hjälpa till och bidra för att driva omställningen framåt.

ELIS Textil Service AB har varit anslutna sedan 2024.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

ELIS Textil Service AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

ELIS Textil Service AB kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

ELIS Textil Service AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Välj hållbar godstransport
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Energi och byggd miljö

  • Välj hållbar uppvärmning
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster

Hur går det?

Information om vilka förändringar ELIS Textil Service AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

ELIS Textil Service AB

Patrik Sarri
Platschef Elis Umeå
patrik.sarri@elis.com


Sidan publicerades