Esam ABs logotyp

Esam AB i Umeå klimatfärdplan

Esam AB är ett konsult företag som med fokus på hållbar utveckling som har uppdrag över hela Sverige och internationellt. Esam har utvecklats till en hållbarhetskonsult med en mångfald av kompetenser. Med expertis på arbetsmiljö, cirkulär ekonomi, ledarskap för hållbar utveckling, social hållbarhet, mångfald och hållbara transporter. Men också hållbar stadsutveckling och nya ISO-standarder inom miljö, kvalité och arbetsmiljö.

Esam AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Esam AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan. Esam har även åtagit sig att leda tematiska grupper och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Esam AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Esam AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

 • Effektivisera lokalanvändning
 • Välja hållbar uppvärmning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda mindre och mer hållbar plast
 • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service
 • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Mat och jordbruk

 • Konsumera större andel klimatsmart mat
 • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Esam har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Esam AB

David Sandén
VD
david.sanden@esam.se

Sidan publicerades