Norra Skogs logotyp

Norra Skog i Umeå klimatfärdplan

Norra Skog är en kooperativ förenign som ägs av sina 27 000 medlemer, med drivkraften att göra familjeskogsbruket i Norrland så värdefullt som möjligt.

Norra Skog har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Norra Skog har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Norra Skog kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Norra Skog har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Energi och byggd miljö

  • Bygg i klimatsmarta material
  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Välj hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Norra Skog har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Norra Skog

Pär Lärkeryd
verkställande direktör
par.larkeryd@norraskog.se

Sidan publicerades