Balticgruppen ABs logotyp

Peab i Umeå klimatfärdplan

I mer än sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och är i dag Sveriges största, och ett av Nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag. På Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska vår verksamhets miljö- och klimatpåverkan.

Peab är det lokala företaget med det stora bolagets resurser. Vi är med och utvecklar de städer där vi lever och verkar och tar tillvara på det unika i att vi finns nära. Vi kallar det ett närproducerat samhällsbygge och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Umeå tillsammans med er.

Peab har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Peab har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Peab kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Peab har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom två fokusområden.

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Bygg i klimatsmarta material
  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välj hållbar uppvärmning

Hur går det?

Information om vilka förändringar Peab har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Peab

Susanne Hallberg
Regionchef
susanne.hallberg@peab.se

Sidan publicerades