Afrys logotyp

Ramboll i Umeå klimatfärdplan

Ramboll är ett globalt arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretag med över 18 000 experter i 35 länder. De är dedikerade till att skapa hållbara samhällen genom innovativa lösningar. I Sverige är över 1900 medarbetare fördelade på 29 kontor över hela landet. Ramboll arbetar med tvärdisciplinära team för att möta kundernas unika behov. Genom teknisk expertis, djup lokal kunskap och digital kapacitet stödjer de sina kunder i att driva förändring och utveckla nya hållbara affärsmodeller. Ramboll ägs av Ramboll Foundation, en stiftelse, vilket säkerställer integritet och oberoende från externa intressen. Denna ägarform möjliggör fokus på att skapa långsiktigt värde och innovativa lösningar tillsammans med deras kunder.

Ramboll har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Ramboll har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser samt delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Ramboll kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Ramboll har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
 • Välj hållbar godstransport
 • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Energi och byggd miljö

 • Bygg i klimatsmarta material
 • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda mindre och mer hållbar plast
 • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Mat och jordbruk

 • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Ramboll har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Ramboll

Nadine Aschenbach
Senior konsult cirkulärt byggande, arkitekt
nadine.aschenbach@ramboll.com

Sidan publicerades