Umeå kommunföretags logotyp

Umeå Kommunföretag i Umeå klimatfärdplan

Umeå Kommunföretag är moderbolaget för kommunens samtliga aktiebolag. Inom koncernen finns både åtta helägda bolag som Bostaden, Umeå Energi och Inab samt tio delägda bolag som Wasaline, Visit Umeå och Väven.

Umeå Kommunföretag har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå Kommunföretag har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå Kommunföretag kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå Kommunföretag har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
 • Välja hållbara godstransporter

Energi och byggd miljö

 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Välja hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda mindre och mer hållbar plast
 • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Mat och jordbruk

 • Konsumera större andel klimatsmart mat
 • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå Kommunföretag har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Umeå Kommunföretag

Fredrik Lundberg
VD
fredrik.lundberg.ukf@umea.se

Sidan publicerades