Ritning som i svartvitt visar ur de nya av- och påfarterna kommer att se ut. Projektet blir färdigt hösten 2022.

Ritning som visar hur de nya av- och påfarterna till södra Ön kommer att bli.

Nya av- och påfarter till södra Ön

Vi bygger under hösten 2021 fram till hösten 2022 nya av- och påfarter till södra Ön, Kolbäcksvägen, för att förbättra tillgängligheten för verksamheter på den delen av Ön.

Samtidigt förbereder vi arbeten för vatten och avlopp, el- och fiberdragning, och den västra gång- och cykelbanan mot Lillån rustas upp med ny belysning och bättre beläggning.

Efter ombyggnationen kommer det vara möjligt att ta sig till Ön/E4 från både norr och söder genom av- respektive påfarter på ömse sidor.

Start i oktober, färdigt hösten 2022

Ombyggnationen startar i mitten av oktober 2021 och beräknas vara färdig till hösten 2022.

Vad händer nu?

Under byggnationerna begränsas framkomligheten på E4 samt dagens anslutning till Ön. E4 kommer tidvis att vara smalare än normalt. Vi ber dig visa hänsyn och, om möjligt, att välja en annan väg.

Sidan publicerades www.umea.se/pafarton