Kartan över utvecklingen av Östra dragonfältet

Kartan visar utveckling av Östra Dragonfältet. Klicka på kartan för att se en större bild

Utveckling av Östra Dragonfältet

Östra dragonfältet ska exploateras; AB Bostaden i Umeå ska bygga två större flerfamiljshus med hyreslägenheter och för att möjliggöra detta ska Umeå kommun dra om ledningar och anpassa gatustrukturen. Upab ska bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Muraren och Umeå kommun ska renovera Östra stallet (och Västra stallet) i anslutning till stadshuset.

Det innebär att antalet parkeringar på stadshusområdet kommer att minska kraftigt, med nästan hälften av platserna. Minskningen av antalet parkeringsplatser startar under sommaren 2020. Ridvägens nya gång- och cykelbanor binds samman med övriga cykelvägnätet för en bättre struktur. Det här främjar hållbara resor som är en del av den målsättning som kommunfullmäktige har antagit.

Läs mer om kommunens miljömål.

Utvecklingen av Östra Dragonfältet ligger i linje med kommunens översiktsplan och handlar om att förtäta staden och bygga fler lägenheter för att möta Umeås behov av fler bostäder.

Begränsad framkomlighet för all trafik på Ridvägen

Ridvägen kommer endast vara öppen för behörig trafik till de berörda fastigheterna. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Annan trafik kommer att ledas om till närliggande gator.

Nya lägen för busshållplatser från 14 juni 2020

Länstrafikens hållplatser får nya lägen på Vännäsvägen och Hissjövägen för att tillgodose resenärernas målpunkter under tiden som framkomligheten på Ridvägen är begränsad. Mer information kommer att finns på www.tabussen.nu när det blir akutellt.

Läs mer om Ridvägens ombyggnad

Ungefärlig tidplan

2020

  • Ombyggnationen av Ridvägen startar i början av juni 2020
  • Ledningarna under de blivande bostadshusen och parkeringshuset flyttas
  • Renovering av Östra stallet påbörjas hösten 2020
  • Bandvagnsgaraget rivs, preliminärt hösten 2020
  • Bygget av bostadskvarteret påbörjas i slutet av 2020 och pågår till 2022

2021

  • Upab beräknas starta sitt arbete med ett nytt parkeringshus
  • Ridvägen beräknas öppna för trafik hösten 2021

2022

  • Bygget av bostadskvarteret är klart

2023

  • Gatorna färdigställs när alla byggnationer är klara (början av 2023)
Detaljplanekarta

Detaljplanekarta

Illustration av bostadshusen (White arkitekter)

Illustration av bostadshusen (White arkitekter)

Illustration av det planerade parkeringshuset (TM)

Illustration av parkeringshuset på kvarteret Muraren (TM)

Bild av befintliga Östra stallarna

Östra stallet renoveras och byggs om till kontor, cykelgarage och förråd. (Link arkitektur)

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
tekniska nämnden
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 33
070-666 31 36
erik.lindberg@umea.se

Bostaden AB
(frågor om lägenhetshusen)
Berndt Elstig
projektansvarig Bostaden
090-17 75 40
berndt.elstig@bostaden.umea.se

Upab
(frågor om parkeringshuset)
Claes Brannelid
fastighetschef Upab
090-16 20 33
claes.brannelid@umea.se

Skanska
(frågor om ombyggnaden av Ridvägen)
Robin Forsgren
produktionschef
010-448 47 47
robin.forsgren@skanska.se

Sidan publicerades