Kartan över utvecklingen av Östra dragonfältet

Kartan visar utveckling av Östra Dragonfältet. Klicka på kartan för att se en större bild.

Utveckling av Östra Dragonfältet

Östra dragonfältet ska exploateras; AB Bostaden i Umeå ska bygga två större flerfamiljshus med hyreslägenheter och för att möjliggöra detta ska Umeå kommun dra om ledningar och anpassa gatustrukturen. Upab ska bygga ett nytt parkeringshus på fastigheten Muraren och Umeå kommun ska renovera Östra stallet (och Västra stallet) i anslutning till stadshuset.

Det innebär att antalet parkeringar på stadshusområdet kommer att minska kraftigt, med nästan hälften av platserna. Minskningen av antalet parkeringsplatser startar under sommaren 2020. Ridvägens nya gång- och cykelbanor binds samman med övriga cykelvägnätet för en bättre struktur. Det här främjar hållbara resor som är en del av den målsättning som kommunfullmäktige har antagit.

Läs mer om kommunens miljömål

Utvecklingen av Östra Dragonfältet ligger i linje med kommunens översiktsplan och handlar om att förtäta staden och bygga fler lägenheter för att möta Umeås behov av fler bostäder.

Begränsad framkomlighet för all trafik på Ridvägen

Ridvägen kommer endast vara öppen för behörig trafik till de berörda fastigheterna. Framkomligheten kommer att vara begränsad. Annan trafik kommer att ledas om till närliggande gator.

Nya lägen för busshållplatser från 14 juni 2020

Länstrafikens hållplatser har fått nya lägen på Vännäsvägen och Hissjövägen för att tillgodose resenärernas målpunkter. Mer information finns på www.tabussen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De nya hållplatser kommer att bibehållas även efter Ridvägens ombyggnation.

Läs mer om Ridvägens ombyggnad , 610.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungefärlig tidplan

2021

  • Bandvagnsgaraget är avvecklat
  • Ombyggnationen av Ridvägen startades i april
  • Ledningarna under de blivande bostadshusen och parkeringshuset flyttas
  • Renovering av Östra stallet påbörjas vecka 20–22
  • Ridvägen beräknas öppna för trafik hösten 2021
  • Bygget av bostadskvarteret något försenat; omritningar pågår; planerat att pågå till 2022
  • Upab skjuter upp beslut om byggnation av parkeringshus till hösten 2021 på grund av minskad efterfrågan av P-platser orsakat av pandemin

2022

  • Bygget av bostadskvarteret kommer eventuellt vara försenat

2023

  • Gatorna färdigställs när alla byggnationer är klara (början av 2023 kan försenas på grund av förseningar i bygget av bostadskvarteret)
Detaljplanekarta

Detaljplanekarta

Illustration av bostadshusen (White arkitekter)

Illustration av bostadshusen (White arkitekter)

Illustration av det planerade parkeringshuset (TM)

Illustration av parkeringshuset på kvarteret Muraren (TM)

Bild av befintliga Östra stallarna

Östra stallet renoveras och byggs om till kontor, cykelgarage och förråd. (Link arkitektur)

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
tekniska nämnden
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Erik Lindberg
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 33
070-666 31 36
erik.lindberg@umea.se

Bostaden AB
(frågor om lägenhetshusen)
Berndt Elstig
projektansvarig Bostaden
090-17 75 40
berndt.elstig@bostaden.umea.se

Upab
(frågor om parkeringshuset)
Claes Brannelid
fastighetschef Upab
090-16 20 33
claes.brannelid@umea.se

Skanska
(frågor om ombyggnaden av Ridvägen)
Robin Forsgren
produktionschef
010-448 47 47
robin.forsgren@skanska.se

Sidan publicerades