Foto på fyra personer som sitter runt ett bord och skrattar, skriver på ett block.

Inkludera många aktörer i ett mycket tidigt skede i planeringsprocessen är en framgångsfaktor för stora, komplicerade projekt. Bild från workshop med föreningar den 9 november 2021.

Hållbar platsutveckling Umeå

Hur kan vi i Umeå arbeta mer effektivt med visionära utvecklingssatsningar i samverkan, som berör många olika kommunala förvaltningar och aktörer? Det är en viktig fråga som projektet vill hitta svar på.

Projektet Hållbar platsutveckling Umeå är ett av 13 nationellt utpekade projekt som Tillväxtverket satsar på i en särskilt riktad åtgärd för att stärka platsutveckling. I Umeå ska vi undersöka hur vi kan bli bättre på samarbeta kring satsningar som ligger i gränslandet mellan destinationsutveckling och samhällsplanering.

Projektet pågår mars 2021 – mars 2022 och ska bland annat använda erfarenheterna av satsningen på Ersmarksberget för att ta fram en modell för hur Umeå kommun kan systematisera processer för gränsöverskridande satsningar på hållbar platsutveckling. Modellen ska vara ett framtida stöd för komma vidare med utvecklingssatningar som det kan finnas stor efterfrågan på men som berör många olika parter och förvaltningar, ännu inte har någon uttalad budget, huvudansvar och struktur.

Projektet styrs av Umeå kommun, Näringsliv. Projektledaren Jenny Eklund från Sprind AB tittar också på befintliga samverkans- och utvecklingsprocesser, gör intervjuer med en rad olika nyckelaktörer och håller utvecklingsworkshops för att ytterligare få underlag till den framtida modellen.

Resultat

Tillsammans med en referensgrupp från olika kommunala förvaltningar ska modellen tas fram, testas och vidare­utvecklas under 2022. Målet är att det här arbetet långsiktig ska förbättrar samarbetet mellan olika kommunala enheter och även mellan Umeå kommun och föreningsliv, arrangörer, kommunala bolag och invånare.

Tillväxtverkets logotyp
Sidan publicerades