Vision och berättelse om Tomtebo strand

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Berättelsen om Tomtebo strand

Tomtebo strand ligger i naturen men också nära stora, dynamiska  arbetsplatsområden och centrum. Kolbäcken slingrar sig fram genom bostadsområdet och här finns många mötesplatser, trivsamma gator och lummiga innergårdar.

På Tomtebo strand skapas förutsättningar för gemenskap, socialt ansvar, aktivitet, liv och rörelse. De som bor på Tomtebo strand känner stolthet och gemenskap – över sin livsstil och sin boendemiljö.

Här är det enkelt och självklart att ha en hållbar livsstil. Man umgås över generationer, med olika kulturella bakgrunder, olika ekonomiska förutsättningar och bor i olika typer av boenden. Man tar ansvar för sina gemensamma ytor och anläggningar och är måna om varandra. Här klarar man sitt dagliga liv på plats, känner trygghet och är inte beroende av bil. Här vill man stanna.

Tomtebo strand är en stadsdel som genom sin hållbara profil attraherar både privata och professionella besökare lokalt, nationellt och internationellt. Forskning och  arbetstillfällen skapas och stadsdelen blir en inspiration för andra  bostadsområden, inte bara i Umeå.

Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, byggaktörer, intressenter och invånare i tät samverkan. Därför kommer vi mycket längre än vad vi skulle gjort var för sig. Vi har utvecklat en unik arbetsmodell där vi säkerställer långsiktigheten, miljön och den sociala hållbarheten för människorna som ska bo där.

Tillsammans skapar vi en stadsdel som håller ihop och håller länge.

Hur skapar vi Tomtebo strand?

Se filmen som beskriver hur Tomtebo strand ska skapas (2 minuter):

Sidan publicerades