Spektrum

Spektrum är ett samarbete mellan Umeå socialtjänsts dagliga verksamhet och arbetsmarknad. Personer med vissa funktionshinder enligt LSS (Lagen om särskilt stöd och service) har möjlighet att under en tidsbegränsad period få daglig verksamhet på Tegelbruksvägen och det finns plats för åtta personer i verksamheten.

På Tegelbruksvägen finns flera arbetsplatser inom olika yrkesområden exempelvis Textil, Snickeri, Bygg, Transport, Lager, Butik/sortering, Cykel- och Dataavdelningen. Den dagliga verksamheten erbjuder olika arbetsuppgifter som anpassas utifrån varje individ. Alla praktiska bestyr som underlättar för att kunna arbeta på en arbetsplats kan personen få stöd av sin handledare på Spektrum. Det krävs dock viss självständigt arbete.

Målet med verksamheten är att personen efter att ha utvecklat färdigheter, ska klara av uppgifter på en arbetsplats ute på den öppna arbetsmarknaden, alternativt annan önskad verksamhet.

Kontakt

Kristina Bäckström
handledare Spektrum/daglig verksamhet
070-611 36 26

Miso Jovicic
enhetschef
090-16 36 94
073-397 16 89

Sidan publicerades