Transport

Jobbpoolen sköter våra in- och utleveranser med hjälp av lätt lastbil (B-körkort). Vi hjälper även till vid en del av kommunens tömningar med lastning och lossning. Med vårt miljöansvar ligger det för oss att använda en tillämpad logistik, som gör att vi alltid försöker köra med full bil.

Jobbpoolen/Matpoolen

Jobbpoolen/Matpoolen är en serviceverksamhet som arbetar mot långsiktiga lösningar för dem som i dag står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Jobbpoolen/Matpoolen sysselsätter 25–30 personer som jobbar 365 dagar per år.

Vi bistår måltidsservice, socialtjänst, skola, AB Bostaden, Vakin och hemtjänst i diverse praktiska arbetsuppgifter som till exempel transporter, tömningar samt vissa diversearbeten. Vi renoverar trästaket och utemöbler, målar både ute och inne, sköter allmänna vaktmästararbeten och fastighetsskötsel. Vi arbetar även med praktiskt miljöarbete som till exempel grovsophantering och sortering.

Kontakt

Bjarne Oskarsson
arbetsledare
070-327 91 98
bjarne.oskarsson@umea.se

Sidan publicerades