Skyltar för gymnasieskolor med egna logotyper

Fasadskyltar

Vissa enheter kan ha behov av namnskyltar i närheten av byggnaden. Dessa utformas då enligt samma grundprinciper. Det gäller även när skolan eller enheten i fråga har en egen logotyp.

Hänvisningsskyltar utan pil:

Hänvisningsskyltar med pil:

Övergripande profilerande hänvisningsskylt vid infart:

Liten skylt vid huvudentré nära profilerande skylt:

Liten skylt vid huvudentré utan närhet till profilskylt:

Liten skylt vid flera entréer:

Liten skylt vid entréer utan närhet till profilskylt:

Placeringar, exempel

Sidan publicerades