3.1.2 Handlingar

I detta överordnade avsnitt beskrivs vad som allmänt gäller för handlingar som tas fram för att ingå i förfrågningsunderlag och bygghandling, här i regel gällande utförandeentreprenader enligt AB 04. I de avsnitt 3.1.2.x som följer under detta, beskrivs närmare vad som gäller för respektive typ av handlingar. För så kallade Övriga handlingar (13-handlingar), se avsnitt 1.2 Övriga kontraktshandlingar.

Krav

Vid utfört uppdrag ska färdigställda handlingar och digitala underlag för att framställa relationshandlingar levereras till beställaren.

Allt material ska vara kontrollerat och funktionaliteten av varje enskild fil ska vara säkrad. Alla dokument ska vara på svenska.

Samtliga filer i förfrågningsunderlaget ska vara i pdf-format. Undantaget är i förekommande fall anbudsformulär samt underlag för arbetsmiljöplan som ska vara i docx-format samt mängdförteckning som ska vara i excel-format. Modellfiler i dwg-format ska också levereras med förfrågningsunderlaget.

På begäran ska filer levereras separat i sitt originalformat (docx, xlsx, dwg etcetera) till beställaren.

Dokument ska vara baserade på de mallar som gäller för Gator och parkers verksamhet.

Dokument ska ha logiska filnamn som beskriver dess innehåll på ett tydligt sätt, till exempel 10.1 Ej prissatt Mängdförteckning Mark.xlsx. Ritningar ska ha filnamn lika med ritningsnumret.

Vid startmötet för projekteringen håller projektledaren en genomgång av upplägget i den projektportal som ska användas under projekteringen.

Granskningsversion av förfrågningsunderlag ska läggas in under fliken ”Granskningshandling” med ritnings- och handlingsförteckningar där ritningar och handlingars nummer och namn framgår. Granskningshandlingarna ska vara förberedda för granskning med digitala verktyg och alla textobjekt därför skrivna med TrueType-typsnitt.

Protokoll från konsultens interngranskning ska samtidigt läggas in på anvisad plats i projektportalen under mapp/flik märkt ”Kvalitets- och miljösäkring” eller dylikt.

Riktlinjer

Där inte teknisk handbok eller annan av Umeå kommun tillhandhållen anvisning i projektbeskrivning, förfrågningsunderlag eller dylikt annat anger, bör Bygghandlingar 90 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., uppdaterade enligt SIS Bygghandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. följas.

Sidan publicerades