3.1.3 Miljö och klimat

Projekteringen ska utgå från att bevara eller förbättra miljön, minska klimatpåverkan och vara anpassad till klimatförändringarna. Klimatpåverkan ska till exempel beaktas i utformning, materialval, transportlogistik och arbetsmetoder i projektets alla skeden; från uppstart till drift och underhållskede och sen vidare till avslut och nedmontering. I projekt utanför centrala staden ska konsult identifiera behov av tillstånd/anmälan i dialog med miljö och hälsoskydd.

Det systematiska miljöarbetet påbörjas företrädesvis vid uppstart och senast vid första projekteringsmötet.

För ytterligare information se följande avsnitt under projektering samt:

2.4 Miljö och klimat

4.3.1 Miljö- och klimatkrav i entreprenader

Sidan publicerades