3.1.2.2 Textdokument

Allmänt

Textdokument som upprättas för att ingå som objektspecifikt dokument i förfrågningsunderlag eller bygghandling.

Filformat

För leverans av textdokument till förfrågningsunderlag eller bygghandling för utförandeentreprenad ska normalt filformat enligt tabell nedan användas.

 

Grupp

Exempel på handling

Filformat

6

OMER (objektspecifika mätnings- och ersättningsregler)

pdf

8

KFU (kompletterande föreskrift lämnad under anbudstiden)

pdf

9

AF (administrativa föreskrifter)

pdf, docx

10

MF (mängdförteckning)

xlsx

11

TB (teknisk beskrivning)

pdf

13

Övrig handling

pdf, docx, xlsx, dwg


Förteckningar (ritningsförteckning)

pdf

 

Se även generell information under 3.1.2 Handlingar.

Namngivning

Textdokument ingående i förfrågningsunderlag och bygghandlingar levereras om inte annat meddelas med filnamn i klartext.

Innehåll

Textdokument ska för spårbarhet minst vara försedda med uppgifter om:

  • Beställarens projektnamn eller vid utrymmesbrist något likartat som tydligt anknyter till det aktuella projektet.
  • Dokumentets handlingsnummer och namn.
  • Det företag och den/de person(er) som upprättat och ansvarar för dokumentet.
  • Uppdragsnummer eller motsvarande.
  • Handlingsdatum och i förekommande fall också revideringsdatum.
Sidan publicerades