3.1.2.3 Andra handlingar

Allmänt

Med andra handlingar avses här i huvudsak sådana som förekommer i digitala leveransformat andra än pdf, docx och xlsx. Det kan till exempel vara videofilmer, fotografier eller filer i olika CAD- eller GIS-format.

Riktlinjer

Filer ingående i förfrågningsunderlag bör i första hand vara av pdf-, docx-, xlsx- eller - där det kan vara befogat - i dwg-format.

Krav

Ibland kan det i byggskedet vara lämpligt att tillhandahålla underlag av andra format än dessa. Dessa underlag kan ibland ha andra filformat, vara väldigt stora eller innehålla säkerhetskänslig information. Innan sådana handlingar färdigställs och överlämnas ska konsulten kontrollera med beställaren och ledningsägarna att mottagaren får och har möjlighet att använda och hantera dessa underlag. Se även 2.1.3 Säkerhetsskydd av information och 3.7 Ledningar i mark.

Sidan publicerades