AB Bostadens logotyp

ABB AB i Umeå klimatfärdplan

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s fler än 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB har varit anslutna sedan 2024.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

ABB AB har åtagit sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser samt delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

ABB AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

ABB AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resurs användning

Hur går det?

Information om vilka förändringar ABB AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

ABB AB

Johan Granström
Head of Energy Transition
johan.granstrom@se.abb.com

Sidan publicerades