Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Bilfrakt Bothnia AB i Umeå klimatfärdplan

Bilfrakt Bothnia AB är ett av de större transport och entreprenadföretagen i Norrland med en omsättning på ca 820 miljoner kronor och 33 medarbetare.

Verksamheten består i försäljning av transport-, entreprenad- och logistiktjänster samt administrativa tjänster till anslutna åkerier. Verksamheten har sin tyngdpunkt på Västerbotten.

Bilfrakt Bothnia AB har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Bilfrakt Bothnia AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Bilfrakt Bothnia AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Bilfrakt Bothnia AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Välj hållbar godstransport
 • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Energi och byggd miljö

 • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använd mindre och mer hållbar plast
 • Använd och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Mat och jordbruk

 • Minska matsvinn
 • Använd mindre och mer hållbar gödsel

Kompletterande klimatutmaningar

 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Bilfrakt Bothnia AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Bilfrakt Bothnia AB

David Brännström
Affärsutvecklare
david.brannstrom@bilfrakt.se

Sidan publicerades