Blå Husets logotyp

Blå Huset i Umeå klimatfärdplan

Blå Huset är en hotell- restaurang- och konferenskoncern som består av Stora Hotellet, Gotthards krog, U&Me Hotel, Kulturbageriet, Sävargården, Fika! och P5. Med sina bredd av verksamheter kan Blå Huset erbjuda sin besökar det mesta. Från nybakat surdegsbröd att köpa med hem till en komplett hotell eller konferansvistelse.

Blå Huset jobbar aktivt med hållbarhet i alla sina verksamheter. Där ett urval av deras åtgärder är att köpa förnybar el, att i den mån det är möjligt leverar caterad mat med cykel, och kontinuerlig utbildning av personalen inom området hållbarhet.

Blå Huset har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Blå Huset har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Blå Huset kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Blå Huset har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Välja hållbara godstransporter

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda mindre och mer hållbar plast

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat
  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Blå Huset har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Blå Huset

Anders Samuelsson
Kreativ ledare
anders.samuelsson@blahuset.nu

Sidan publicerades