Afrys logotyp

Dizparc Umeå AB i Umeå klimatfärdplan

På Dizparc i Umeå är vi drygt 35 medarbetare med kompetens inom bl a digitala strategier, webb- app- och systemutveckling, M365, infra/moln, business intelligence och affärssystem. Vi startade bolaget för 8 år sedan och finns på 12 orter i Sverige, totalt ca 350 medarbetare.

Vi jobbar mot alla typer av branscher och är inriktade på små- och medelstora företag, där vi gärna vill lära känna våra kunder och vara en proaktiv helhetsleverantör. På Dizparc blandar vi djup teknisk kompetens och affärskunnande med ett användarfokus. Med beprövade metoder kan vi snabbt förstå problemet, utforska lösningar, testa och utvärdera innan vi går vidare.

Hållbarhet är ett av våra strategiska mål och vår affär har en grund i minst fyra av FN:s Globala mål: God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Bekämpa klimatförändringar samt Hållbar konsumtion och produktion. Utifrån dessa mål strävar vi tillsammans med kunden att vår leverans ska vara framtidssäker och hållbar genom att agera innovativt, ansvarsfullt och långsiktigt. Vi prioriterar hållbarhetsarbetet på såväl vår egen som på kundernas egna hållbarhetsagenda. Vi värnar en balans mellan arbete och fritid.

Dizparc Umeå AB har varit anslutna sedan 2024.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Dizparc Umeå AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Dizparc Umeå AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Dizparc Umeå AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Dizparc Umeå AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Dizparc Umeå AB

Anna Nabb
VD
anna.nabb@dizparc.se

Sidan publicerades