Grant Thorntons logotyp

Grant Thornton i Umeå klimatfärdplan

Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag med 1300 medarbetare och kontor i 22 orter spridda över hela Sverige. Grant Thornton har varit verksamt i över 70 år med huvudfokus på entreprenörsföretag. De är en fullservicebyrå inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. På kontoret i Umeå finns åtta anställda som kan erbjuda tjänster inom alla områden, och även samarbeta med andra experter i Sverige och världen för att ge kunden den bästa servicen.

Grant Thornton har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Grant Thornton har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Grant Thornton kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Grant Thornton har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Grant Thornton har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Grant Thornton Sweden, Umeå kontoret

Fredrik Wikner
Kontorschef Umeå
fredrik.wikner@se.gt.com

Sidan publicerades