Handelsbankens logotyp

Handelsbanken i Umeå klimatfärdplan

Handelsbanken är en rikstäckande bank verksam i Sverige, Nederländerna, Norge och Storbritannien. Banken grundades 1871 och har i dag över 1000 rådgivare runt om i Sverige. Handelsbanken är en av världens mest stabila banker och jobbar aktivt för att finnas nära kunden.

Handelsbanken Umeå city har varit anslutna sedan starten

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Handelsbanken har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Handelsbanken kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Handelsbanken har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre av fokusområdena

Energi och byggd miljö

  • Energieffektivisera lokaler och bostäder

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Handelsbanken har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Handelsbanken Umeå city

Anders Sundström
Kontorschef Umeå
anders.sundstrom@handelsbanken.se

Sidan publicerades