Martin och Servera Logistik AB logotyp

Martin och Servera Logistik AB i Umeå klimatfärdplan

Martin och Servera Logistik AB är Sveriges ledande grossist för restauranger och storkök.

Martin och Servera Logistik AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Martin och Servera har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Martin och Servera kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Martin och Servera har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande
 • Skifta till hållbar personbilsflotta
 • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
 • Välj hållbar godstransport
 • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporte

Energi och byggd miljö

 • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
 • Energieffektivisera lokaler och bostäder
 • Effektivisera lokalanvändning
 • Välj hållbar uppvärmning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda mindre och mer hållbar plast
 • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Mat och jordbruk

 • Minska matsvinn

Hur går det?

Information om vilka förändringar Martin och Servera har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Martin och Servera Logistik AB

Erland Andersson
Platschef
erland.andersson@martinservera.se

Sidan publicerades