OF Byggs logotyp

OF Bygg AB i Umeå klimatfärdplan

OF Bygg AB är ett stort lokalt byggföretag i Umeå som startades redan år 1937.

OF Bygg AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

OF Bygg AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

OF Bygg AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

OF Bygg AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Bygg i klimatsmarta material
  • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar OF Bygg AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

OF Bygg AB

Lars Fredriksson
VD
lars.fredriksson@ofbygg.com

Sidan publicerades