Ragn-Sells Recycling AB logotyp

Ragn-Sells Recycling AB i Umeå klimatfärdplan

Ragn-Sells Recucling AB är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Det är verksamma över hela landet och även i länderna Norge, Danmark och Estland. I Sverige har koncernen 1500 anställda och totalt 2500.

Ragn-Sells Recycling AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Ragn-Sells Recycling AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Ragn-Sells Recycling AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning samt att visa hållbara lösningar över tid och att presentera hållbara lösningar i grupp.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Ragn-Sells Recycling AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Välja hållbara godstranspor
  • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Energi och byggd miljö

  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Ragn-Sells Recycling AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Ragn-Sells Recycling AB

Elias Engström
Regionchef
elias.engstrom@ragnsells.com

Sidan publicerades