Ragn-Sells Recycling AB logotyp

Rototilt Group AB i Umeå klimatfärdplan

Rototilt® förvandlar grävmaskiner till effektiva redskapsbärare. De utvecklar maskinfästen, tiltrotatorer, styrsystem, redskap och tekniska lösningar som gör det möjligt för grävmaskinister världen över att jobba med högre säkerhet, effektivitet, precision och ett bättre resultat. Rototilts huvudkontor och största produktionsenhet finns i Vindeln, Sverige, men är etablerade med egna bolag på marknader över hela världen.

Rototilt har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Rototilt Group AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser samt att delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Rototilt Group AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Rototilt Group AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom två fokusområden

Energi och byggd miljö

  • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välj hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Rototilt Group AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Rototilt Group AB

Ida Skaring
Hållbarhetsstrateg
ida.skaring@rototilt.com

Sidan publicerades