SCA logotyp

SCA i Umeå klimatfärdplan

SCA är Europas största privata skogsägare, skogen är kärnan i hela verksamheten. SCA är uppdelat i fem affärsområden Skog, Trä, Containerboard, Massa och Förnybar energi.

SCA har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

SCA har åtagits sig att delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

SCA kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

SCA har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Energi och byggd miljö

  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar SCA har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

SCA

Susanne Rutqvist
Product Manager
susanne.rutqvist@sca.com

Sidan publicerades