Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

SEB Umeå i Umeå klimatfärdplan

SEB är en ledande nordeuropeisk bank med internationell räckvidd. Deras syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer.

Genom att samarbeta med sina kunder vill de vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld.

SEB Umeå har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

SEB Umeå har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

SEB Umeå kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

SEB Umeå har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använd mindre och mer hållbar plast
  • Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat
  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar SEB Umeå har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

SEB Umeå

Jane Axelsson
Kontorschef
jane.axelsson@seb.se

Sidan publicerades