Skanskas logotyp

Skanska Sverige AB i Umeå klimatfärdplan

Skanska Sverige AB har varit verksamma över 135 år och är ett av Sveriges största byggföretag. I hela koncernen återfinns 28 400 antsällda, varav 8 000 är antällda i Sverige. Skanska finns i tio europeiska länder och även i USA, koncernen är verksam på flera områden som byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvaltningsfastigheter.

Skanska jobbar aktivt med hållbarhet och har sedan 2015 minskat sitt koldioxid utsläpp med 55% globalt.

Skanska Sverige AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Skanska Sverige AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Skanska Sverige AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Skanska Sverige AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden.

Mobilitet och transporter

 • Underlätta för lokalt hållbart resande

Energi och byggd miljö

 • Bygg i klimatsmarta material
 • Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
 • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
 • Välj hållbar uppvärmning
 • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

 • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 • Använda mindre och mer hållbar plast
 • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Kompletterande klimatutmaningar

 • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor
 • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster

Egna kompletterande utmaningar

 • Arbeta med innovation och nya produkter (t.ex. Skanska Grön betong, Grön asfalt och biokol)
 • Verka för fossilfri arbetsplats och fossilfria byggprojekt

Hur går det?

Information om vilka förändringar Skanska Sverige AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Skanska Sverige AB

Jenny Eklund
Utvecklingsledare
jenny.eklund@skanska.se

Sidan publicerades