Afrys logotyp

Tengbom Arkitektkontor i Umeå klimatfärdplan

Tengbom är ett arkitektföretag med över hundra års erfarenhet av att hjälpa kunder förstå och möta sina egna, människans och samhällets utmaningar. Tengboms har runt 500 medarbetare och finns på flera kontor från norr till söder i Sverige samt i Helsingfors i Finland. De jobbar med hela skalan av arkitekturuppdrag: stort som litet, privat som offentligt och från nybyggnation till transformation.
De tar ansvar för att jobba mot ett hållbart samhälle och utvecklar ständigt sin kompetens, sina verktyg och sina samarbeten så att de lättare kan göra smarta val.

Tengbom Arkitektkontor har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Tengbom Arkitektkontor har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Tengbom Arkitektkontor kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Tengbom Arkitektkontor har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Bygg i klimatsmarta material
  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Effektivisera lokalanvändning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Tengbom Arkitektkontor har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.


Kontakt

Tengbom Arkitektkontor

Ann-Sofi Ottosson
Arkitekt SAR/MSA
ann-sofi.ottosson@tengbom.se

Sidan publicerades