Umeå universitets logotyp

Umeå universitet i Umeå klimatfärdplan

Umeå universitet grundades 1965 och är norra Sveriges ledande universitet med övere 37 000 studenter. Umeå universitet erbjuder en bredd av forskning och utbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. Campuset Umeå är huvudcampuset där större delen av forskning och utbildning bedrivs. Universitet har även regionala campus i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Umeå universitet har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Umeå universitet har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser och att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Umeå universitet kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Umeå universitet har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Umeå universitet har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Umeå universitet

Lisa Redin
Miljö- och hållbarhetsstrateg
lisa.redin@umu.se

Sidan publicerades