White arkitekter ABs logotyp

White arkitekter AB i Umeå klimatfärdplan

White arkitekter AB är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor med missionen att med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Kontoret i Umeå öppnade för 25 år sedan och har sen dess varit med i flera projekt som P5 konferens i Väven och gymnasieskolan Maja Beskows.

White arkitekter AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

White arkitekter AB har åtagits sig att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

White arkitekter AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning och öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

White arkitekter AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använd mindre och mer hållbar plast

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar White arkitekter AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

White arkitekter AB

Jenny Pettersson
Stf Kontorschef
jenny.pettersson@white.se

Sidan publicerades