Aktuellt just nu

I samband med att Kvarnvägen byggs kan det bli vissa förändringar. Den här sidan uppdateras med information som är aktuellt just nu.

Umeå Mark & VA AB är den entreprenör som ska genomföra arbetet med uppbyggnaden av gator och vägar på Kvarnvägen. Här kommer de att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

Vecka 22, 27 maj – 2 juni

 • Överblivet grävmaterial som har legat på gamla parkeringen i början av Kvarnvägen ska köras ut. Arbetet beräknas pågå från onsdag till fredag vecka 22. Detta är förberedelser inför att grävning påbörjas för kvarvarande väg, överbyggnad och elkabel under vecka 23.
 • När grävningen pågår kommer det vara dubbla maskiner på området för att förbereda inför asfaltering som sker efter sommaren.

Vecka 15, 8 – 14 april

 • I fredags var vi klara med allt som gäller vattengrävning. Vi har öppnat upp vägen mot Storgatan igen och stängt genomfarten via gång- och cykelbanan Brinkvägen
 • Vi kommer att städa bort längs gatan i två dagar och sedan blir det avetablerat tills tjälen går ur vägen. Då kommer vi att börja gräva ut för alla ny kabel som ska ner längs vägen samt ny belysning.
 • Vägen kommer fortlöpande att kollas till då det snabbt blir potthål då vägen tinar upp olika snabbt. När vägen har tinat upp så saltar vi den för att få bort så mycket damm som möjligt.

Uppstart igen i maj månad

Entreprenaden startas upp igen i början av maj månad för de återstående arbetena för Kvarnvägen.

Då ska gatan färdigställas. Det innebär urgrävning och återfyllning av de delar av gatan som inte hittills grävts i arbetet med vatten- och avloppsledningarna.

Vi färdigställer också beläggningsarbeten, belysning, trottoar, infarter till angränsande fastigheter, trädplanteringar och grönytor samt återställer naturmark belägen mot Tvärån.

Entreprenaden ska vara klar för slutbesiktning under oktober månad.

Kablar i marken som försvårat arbetet längs Kvarnvägen.

Vecka 12, 18–24 mars

 • Avstängningen på Storgatan tas bort ikväll den 18 mars.
 • Kvarnvägen är fortsatt avstängd 1–2 veckor till på grund av att man påträffat en mängd kablar i marken som försenat arbetet. Öppnas så snart det är säkert för trafikanterna igen.

Korsningen Storgatan/Kvarnvägen stängs av för fordonstrafik 26 februari och tre veckor framåt.

Vecka 9, 26 februari – 4 mars

Under tre veckor, med start 26 februari, stängs korsningen Storgatan/Kvarnvägen av för fordonstrafik. Fotgängare och cyklister kommer att ledas om längs Storgatan, men bilister måste ta en annan väg. Det går alltså inte att passera korsningen via Storgatan med bil under den här tiden.

Avstängningen på Kvarnvägen innebär därför att biltrafiken fortsatt leds om via Brinkvägarna.

Kollektivtrafiken går ordinarie färdväg.

Avstängningen beror på inkoppling av ny vattenledning från Kvarnvägen till matarledning i Storgatan. Djupet och läget på ledningarna som ska kommas åt gör att arbetet inte kan utföras på ett säkert sätt för förbipasserande trafik.

Vi uppmanar därför alla trafikanter att uppmärksamma och följa skyltningen.

Vi ber om ursäkt för störningar detta kan medföra, men säkerheten måste komma i första hand.

Efter att inkopplingen utförts för den nya ledningen i Kvarnvägen till Storgatans matarledning kommer entreprenaden att avbrytas tills tjälen gått ur marken.

Bilden visar arbetet vid Kvarnvägen 6.

Vecka 8, 19 – 25 januari

 • Snart kan vi öppna upp vägen, men en stor vatteninkoppling ute i Storgatan kvarstår innan dess.
 • Inkopplingen kommer att pågå mellan 26 febgruari tills den blir klar, men senaste 18 mars. Förhoppningsvis går arbetet snabbare än så. Under tiden kommer storgatan att vara avstängd för genomfartstrafik i höjd med Kvarnvägen.
 • Just nu är det många avstängningar på grund av projektet Kvarnvägen just nu, men sedan pausas jobbet längs vägen tills tjälen går ur backen.
 • När allt arbete med avlopp längs gatan är färdigställt kvarstår bara grundare grävning.

Bilden visar rörläggning på sista sträckan från Brinkvägen till Storgatan.

Vecka 6, 5 – 11 januari

 • Vi fortsätter lägga ner nya ledningar för att komma fram till Storgatan så snart som möjligt.
 • Vi har försökt lyssna in alla röster gällande avstängningen och göra det så bra det bara går för alla olika parter.
 • Tittar vi på trafiken med gångare och bilister så tycker vi att det flyter på bra om än det såklart är jobbigare än när gatan var öppen som normalt.
 • Tack för visad hänsyn kring avstängningen!

Vecka 3, 15 – 21 januari

 • Idag fredag 19 januari stängdes Kvarnvägen av för grävning av sista biten längs vägen. Arbetet påbörjas tisdag 22 januari.
 • Vi har informerat i alla hus på Kvarnvägen inför detta arbete.

Bilden visar när vi kopplar ihop de sista brunnarna mot befintliga vatten- och avloppssystem.

Vecka 2, 8 – 14 januari

 • Nu är vi snart klara med att gräva bort allt småfix längs Kvarnvägen nedanför brinkvägen.
 • Under vecka 3 kommer vi att börja stänga av utfarten via Kvarnvägen/Storgatan och leder då ut trafiken i via östra och västra Brinkvägen. Detta för att kunna gräva klart den sista ledningssträckan som går mellan Storgatan och Brinkvägen.
 • Även om det inte ser ut som att vi gräver bakom avstängnngarna tjältinar vi för att det ska gå fortare när vi väl sätter skopan i backen.
 • Ett gång- och cykelstråk kommer att hållas öppet så länge det bara går och så länge vi kan garantera säkerheten för alla trafikanter.
 • Det kommer först att grävas ut och sedan avslutas med en stor vatteninkoppling med en större trafikavstängning ute vid Storgatan. Detta beräknas ta cirka en månad.
översnöade bilar parkerade längs gatan

Vecka 48, 27 november – 3 december

 • I veckan har vi kämpat mot vädret så framfarten har varit lite sämre tyvärr. Vi Kopplar bort servis efter servis till berörda hus och har nu bara några få kvar på nedre delen av Kvarnvägen.
 • På måndag blir det en vattenavstängning för Kvarnvägen 3A och 3B. Detta kommer att aviseras på dörrarna till berörda hus.
 • Vi varnar för dålig framkomlighet när hela hålet är öppet, så ta det försiktigt när ni kör förbi.
 • Parkering längs vägen fungerar utmärkt vilket vi är väldigt glada för.

Måndag 20 november återinförs parkeringszoner längs Kvarnvägen och Upab kommer att bötfälla bilar som står felparkerade.

Vecka 47, 20 – 26 november 

Från och med måndag 20 november kommer parkeringszoner återinföras längs Kvarnvägen. Det innebär att Upab kommer att bötfälla de bilar som står felparkerade. Vi har tagit detta beslut då vi löpande informerat de som felparkerat sin bil längs Kvarnvägen att de behöver flytta den, men tyvärr utan resultat.

Detta är nödvändigt då felparkerade bilar både riskerar arbetsmiljön för våra anställda samt framkomlighet för räddningstjänst. Även snöröjningen kommer att underlättas längs vägen.

Datumzoner

Det kommer att finnas två datumzoner så det är viktigt att du som ska parkera följer skyltningen på plats.

Parkering är nu möjlig på temporära parkeringen samt på de dautomzoner på respektiva udda och jämnt datum som skyltarna visar. Dessa zoner kommer att ändras allt eftersom vi arbetar oss fram längs vägen, så vi påminner om att vara uppmärlsam när du parkerar.

Vecka 46, 13 – 19 november 

Problem med framkomlighet längs Kvarnvägen

Vi börjar ha stora problem med att bilar står längs vägen, som trots information inte flyttas. Det här riskerar framkomligheten för brandbilar och utryckningsfordon.

Flytta din bil

Du som har en bil stående längs Kvarnvägen måste omgående flytta den till parkeringen eller någon annan av kommunens gator.

Vid nästa större snöfall kommer vi behöva ploga in de bilar som står längs Kvarnvägen då det inte finns utrymme att göra på annat sätt. Det här gäller hela vägen, från 3A upp till Storgatan.

Bilarna blockerar även när vi gräver serviser. (två tredjedelar av vägen används till servisarbetet och den sista tredjedelen blockeras då av parkerade bilar)

Vecka 44, 30 oktober – 5 november

 • Vi fortsätter att koppla in vattenserviser under veckan som kommer.
 • Från och med måndag 6 november måatebilar som varit parkerade på gatan de ska vara borta.
 • I övrigt så städar vi upp det vi kan längs vägen för att skapa så bra förutsättningar i vinter som möjligt.
 • Separata hus kommer att informeras dagarna före det blir en inkoppling i just det huset, så håll utkik!

Bilden visar när vi lägger igen för att kunna öppna upp Brinkvägen igen.

Vecka 43, 23 – 29 oktober

 • Vi har nu provtryckt både vatten- och spilledningar med godkänt resultat samt fått ett godkänt vattenprov på dricksvattnet.
 • Vattenserviser kommer att kopplas in en efter en och ett hål kommer att grävas framför berörd byggnad i cirka 3-4 dagars tid.
 • Vi kommer att sätta information på alla bilar dagen före det blir aktuellt att flytta fordonen samt göra iordning den temporära parkeringen igen så alla får stå där.
 • Ingen trafik längs gatan är tillåten medan vi gör vatteninkopplingarna, då det blir det för trångt och osäkert.

Bilden visar provtryckning av utförd vattenledning för att kolla den håller tätt.

Vecka 42, 16 – 22 oktober

 • Vi har kopplat in vatten under veckan samt spolat ledningen och väntar in ett godkänt vattenprov. Sedan börjar vi koppla bort det provisoriska vattnet hus för hus under de kommande veckorna.
 • Till veckan kommer vi att montera ihop tryckledningen för avloppet.
 • Vi påbörjar vinterstäda vägen.
 • Information kommer att gå ut när bilarna ska flyttas in på parkeringen igen.

Bilden visar evakueringen.

Vecka 41, 9 — 15 oktober

 • I fredags hade vi tillsammans med Brandförsvaret en övning om hur man räddar en person ur spontlådorna. En planerad övning så ingen hade gjort illa sig.
 • I övrigt så håller vi på att sluta för ledningar fram till Brinkvägen. Här kommer vi att trycktesta vattnet samt ta vattenprover för att sedan koppla in permanent vatten till husen nedanför Brinkvägen.
 • När vi börjar med detta måste bilar som står på gatan flyttas till parkeringen igen. Informationslappar sätts på vindrutan dagen före, så håll utkik.
 • Mest troligt påbörjas detta i slutet på kommande vecka eller början på nästa beroende på hur vattenproverna går.

Bilden visar grävning vid Brinkvägen 2 i spontlåda.

Vecka 40, 2 — 8 oktober

 • Västra Brinkvägen kommer att stängas av för in- och utfart och de boende längs vägen får istället köra ut över cykelvägen till Östra Brinkvägen.
 • Vi kommer att börja köra bort all sand som ligger längs vägen under vecka 41 samt sikta på att öppna parkeringen i slutet på veckan.
 • Alla bilar behöver då flyttas från vägen inför vintern så att vi kan dra till vägen och få lite bättre förhållande längs den.
 • I övrigt fortsätter arbetet och vi kommer snart börja testa den nedlagda vattenledningen för vattenkvalitet och täthet och kommande veckor börja koppla in de nya ledningarna in till husen ett efter ett.

Bilden visar den sista brunnen vi ställer innan vi är uppe i Brinkvägen.

Vecka 38, 17 — 23 september

 • Idag fredag 22 september skeddedet tyvärr en vattenläcka längs Kvarnvägen. Vi försökte lösa det så snabbt vi bara kunde och var inget planerat arbete.
 • I övrigt så fortsätter vi med målet mot Brinkvägen där vi lämnar den stora tryckspilledningen.
 • Parkeringssituationen har förbättrats ansevärt: Bra när ni ställer er lite snett längs vägen när ni parkerar så ryms det betydligt fler på ytan.

Bilden visar där vi gräver för nya ledningar utanför temporära parkeringen.

Vecka 37, 10 — 16 september

 • Vi fortsätter att gräva förbi parkeringen och det kommer dröja cirka 2 veckor till innan den är helt tillgänglig igen.
 • När vi kommit fram till Brinkvägen kommer vi att stanna och gå tillbaka till 3A och börja gräva in den nya vattenledningen för varje enskilt hus.
 • Vattnet kopplas in när allt är trycktestat samt vattenprover är utförda och godkända.
 • Det kommer att bli stora gropar för vatteninkopplingen vilket kommer att gör adet lite trångt, men det rör sig endast om cirka 2-3 dagar för varje hus.
 • I samband med detta kommer vi även att passa på och lägga ner de nya elrören och andra kablar som ska ner i den kommande trottoaren närmast husen.

Bild på den numera (halv) tömda parkeringen.

Vecka 36, 3 — 9 september

 • Bilar har flyttats ut på gatan. När vi passerar andra infarten kommer de bilar som fortfarande står på parkeringen att bli utan in/utfart.
 • Vi fortsätter att lägga ner ledningar och återfylla så snabbt som möjligt för att minska öppningen.
 • Det kommer att starta en ny entreprenad (Vakin) för en ny pumstation så byggtrafiken kommer att öka längs vägen.
 • Vi har gjort klart förutom städning på andra sidan Tvärån så vi öppnar snart upp den gång - och cykelbanan.

Bilden visar den berörda parkeringen som temporärt kommer att stängas.

Vecka 35, 28 augusti — 2 september

 • Arbetet flyter på men höstens regn försvårar. Vi försöker lägga i potthål allt eftersom dom bildas.
 • Vi kommer snart att vara i höjd med tillfälliga parkeringen. Vägen som är upgrävd kommer att återfyllas nu för att skapa mer utrymme på vägen och få en mindre öppning så det blir lättare att mötas/passera.
 • När vi återfyllt vägen kommer den temporära parkeringen flyttas ut på vägen så att vi inte riskerar att stänga inne någon. När vi sedan har passerat parkeringen med vatten och avloppsgrävningen kommer vi att öppna parkeringen igen. Då är det viktigt att man inte parkerar längs vägen.  Skyltar sätts upp när bytet blir aktuellt.

Vecka 27, 3 juli — 9 juli

 • Nu tar vi semester i fyra veckor och är tillbaka vecka 32 igen.
 • Vi har städat upp så mycket vi kunnat samt saltat in vägarna så att det ska damma minimalt.
 • De större groparna är säkrade och området kring pumpstationen nere vid kajakomaten är klart.

Glad sommar!

Bilden visar nedläggning av tryckspills ledningen från pumpstationen läggs ner innan den fylls fast.

Vecka 26, 26 juni — 2 juli

 • Nu börjar vi så sakta stänga ner Kvarnvägen inför semestern.
 • Vi har en vatteninkoppling kvar som sker onsdag 28 juni. Då kommer vi att stänga av vattnet för hela Kvarnvägen mellan klockan 08-14. Förhoppningsvis går arbetet snabbare än så.
 • Några dagar kvar med grävning i själva Kvarnvägen, sedan går vi till pumpstationen och städar upp runt denna.
 • Vi kommer lägga igen vägen så det är minimalt med öppna schakt under semestern.

Bilden visar vår fortsatta grävning av vatten och avlopp.

Vecka 25, 19 — 25 juni

 • Arbetet flyter på som planerat.
 • Vi kommer öppna trappan temporärt under SM-veckan. Efter det ska det grävas ut runt trappen. Ett litet ingrepp under några dagar, sedan öppnas trappen permanent.
 • Vi saltade vägen fredag 16 juni.  Vi arbetar även för att få fram parkeringar för bil med båtsläp lite längre ner mot strandpromenaden.

Bilden visar vår huvudsyssla just nu, att gräva sig fram i gatan med spont för att lägga nya ledningar.

Vecka 24, 12 — 18 juni

 • Vi försöker vattna vägen minst två gånger per vecka för att förhindra att det dammar allt för mycket. Tyvärr är det som grävs upp nästan bara finsand så det är svårt att få bort allt damm. Innan semestern kommer hela vägen att sopas och saltas.
 • Trappen är stängd eftersom vi gräver ur ett tjälfarligt material som uppdagats sent i projektet. Grävningen ska vara klart till semestern.
 • Bygget stänger vecka 28-31, 10 juli - 6 augusti.

Bilden visar när vi fyller upp den nya vägen efter den stora vatten- och avloppsgrävningen.

Vecka 23, 5 — 11 juni

 • Allt flyter på och vi passerar snart Kvarnvägen 3D.
 • En inkoppling återstår på det temporära vattnet.
 • Det har blåst mycket i veckan men vi vattnat flera gånger dagligen för att hålla borta dammet.
 • Inga problem med framkomlighet, parkeringar eller sophämtning så arbetet fortsätter.

Bilden visar när grävmaskin grävt sig ner innan vi kommer fram med spontkassetten.

Vecka 20, 15 — 21 maj

 • Arbetet flyter på och det är inga problem med trafik. Vi har också passerat den allra trängsta punkten på hela sträckan. Vi gäver meter för meter samtidigt som vi fyller igen bakifrån.
 • Vi beräknar med att klara garaget på 3C och 3D utan att flytta bilarna vilket underlättar för alla.
 • Vi fortsätter sedan gräva provisoriskt vatten och fyller igen dessa gropar allt eftersom vi kopplar in temporärt vatten i husen.

Tevlig långhelg!

Bilden visar när vi lägger ledningar i en så kallad spontlåda för att hålla oss säkra trots branta lutningar.

Vecka 19, 8 — 14 maj

 • Vi arbetar på med temporärt vatten för övre delen av Kvarnvägen.
 • Vattenavstängningar kommer att bli aktuellt framöver, men vi aviserar löpande de som berörs.
 • Ledningsgrävningar fortlöper som planerat och vi tar oss fram med cirka sex meter per dag. Snart ska vi ha passerat den allra smalaste sektionen på Kvarnvägen.

Bilden visar när vi packar upp runt ledningar och upp till marknivå igen allt eftersom vi går fram.

Vecka 18, 1 — 7 maj

 • Det rullar på med ledningsgrävningen som planerat. Vi passerar snart det allra trängsta partiet på hela Kvarnvägen, vid rampen och räcket som är vid Kvarnvägen 3B. Efter det borde tillgängligheten bli bättre.
 • Vi försöker sopa så snart det torkar upp för att hålla nere dammet.
 • Till veckan kommer vi att börja gräva andra delen av det provisoriska vattnet, från Kvarnvägen 7 och upp mot Storgatan, för att kunna stänga av de gamla vattenledningarna i marken.
 • Vi går snabbt fram med den vattenledningen men vi fyller igen direkt så inga infarter ska bli helt avstängda.

Bilden visar de ledningar och brunnar vi lägger ned i Kvarnvägen för att hantera framtida avlopp och dagvatten.

Vecka 17, 24 — 30 april

 • Vi lyckades hålla parkeringsgaraget för 3A och 3B öppet och hoppas passera det till veckan helt, så vi får fylla igen vägen utanför och få bättre plats till upp- och nedfart igen.
 • Tack vare att boende och besökare sköter sig mycket bättre med parkering av bilarna längs vägarna gör det hela mycket enklare för alla inblandade.
 • Vi försöker fortsatt att sopa vägarna och rensa dem från lera, men det är jobbigt när det varit många dagar med snö som tinar eller regn som nederbörd.
 • I övrigt så går vi framåt med grävningen för ledningarna med cirka sex meter per dag och arbetar oss sakta men säkert framåt.

Bilden visar de sista ledningarna som ska till den kommande pumpstationen.

Vecka 16, 17 — 23 april

 • Vi sopar vägen löpande samt vattnar och saltar för att det ska damma så lite som möjligt. Det är svårt då det just nu snabbt tinar fram
 • Vatten- och avlioppsgrävningen flyter på och går mycket bättre nu när tjälen börjar släppa taget. Snart kommer vi inte behöva ha så stor del av vägen öppen utan vi kan återfylla nästan samma dag.
 • Vi lyckades hålla trafiken öppen till parkeringsgaraget och slipper på så sätt flytta ut alla bilar som står där.
 • Vi ber att ni kör försiktigt förbi oss som arbetar då det kommer bli trångt.
 • Vi hoppas alla berörda har fått ta del av informationen vi skickat ut till Bostadsrättsföreningen.

Bilden visar när vi börjat återfylla ledningarna så vi får igen det stora hål nere vid pumpstationen 3A och fortsätter uppåt i gatan.

Vecka 15, 10 — 16 april

 • Vi har nu rensat den tillfälliga parkeringen på bilar och fyllt in grus samt packat upp den så vi kan använda den när vi kommer att blockera parkeringsgaraget för 3A-3B.
 • Det varmare vädret hjälper till och vi har fått bättre fart på den nya ledningsgrävningen
 • Vi kommer även att sopa gatan i olika etapper ju mer det tinar fram så det ska damma så lite som möjligt.
 • Samma sak gäller för vägen. Vi fyller i de svackor som blir löpande då allt vi grävt i vinter nu börjar tina upp.

Bilden visar alla brunnar och rörledningar som ska på plats innan vi kan börja på själva vägjobbet.

Vecka 14, 3 — 9 april

 • VI kämpar vidare för att få klart alla större dimensioner med tillkommande brunnar och rör vid pumpstationen.
 • Vi förbereder inför en ny pumpstation som ska börja byggas senare.
 • Vi har kommit upp i gatan och kan snart gå framåt enbart i gatan.
 • Tillfälliga parkering kommer att stängas av tisdag den 11 april. Vi lägger ut duk och grus så den går att använda under våren och sommaren utan att bli lervälling. Sedan stängs den för allmänheten och kommer endast att få användas av de som blir av med sina parkeringar på grund av vägarbetet.
 • Vi på UMV kommer tillsammans med UPAB utfärda datumbestämda parkeringstillstånd. Detta för att det inte finns platser till alla berörda på parkeringen, när många står där som parkeringen aldrig var ämnad till i första början.

Bilden visar när vi styrt en ny avloppsledning under Kvarnvägen till andra sidan Tvärån.

Vecka 13, 27 — 2 april

 • Vi har sakta men säkert börjat jobba på själva Kvarnvägen och gräver nu för att lägga ned ledningar och arbeta oss upp längs gatan.
 • Våra större sidoprojekt kring pumpstationen och Brinkvägen är nästan i mål
 • Det är fortfarande mycket problem kring parkeringar och folk som står längs vägen där det står parkering förbjuden. För att lösa problemen med felparkerade bilar kommer vi att ta in ett parkeringsföretag som får hålla i ordningen.

Bilden visar på höjdskillnaderna vi har fått jobba med kring alla nya ledningar vid pumpstationen.

Vecka 12, 20 — 26 mars

 • Pumpningen kopplas ut på måndag och allt temporärat kring pumpning med stålledning tas bort.
 • Vi kommer att renovera en avloppsledning under Tvärån i veckan samt fortsätta gräva oss vidare i Kvarnvägen.

Bilden visar ledningsarbete i förberedelse för nya pumpstationen.

Vecka 11, 13 — 19 mars

 • Vi kommer att börja gräva upp gatan till veckan och trafiken ner till Lundabron kommer bli ännu mer begränsad.
 • Det är trångt, allra helst i början på vägarbetet, och vi ber om överseende med detta.
 • Arbetena närmare Storgatan/Brinkvägen är slutförda och mer av vägbredden kan användas.
 • Pumpningen via temporära ledningarna kommer att avslutas under veckan.

Bilden visar det sista vi gör i Brinkvägen innan den öppnas upp sent fredag 18 mars eller tidig måndag 20 mars

Vecka 11, 13 — 19 mars

 • Innan nästa veckas slut borde vi vara i hamn med pumpningen med externa pumpar.
 • Vi kommer att bredda vägen under kommande vecka. När vi lagt ner pumpledningen kan vi äntligen öppna vägbredden.
 • I övrigt löper arbetet på med de nya avloppsledningarna.

Bilden visar starten på sträckan av alla vatten- och avlopps inkopplingar vid Kvarnvägen 3A

Vecka 10, 6 — 12 mars

 • Vi har tyvärr problem med att många långparkerar och låter sin bil stå orörd veckovis på den tillfälliga parkeringen. Detta får konsekvensen att de som faktiskt behöver använda parkeringen inte får plats. Åtgärder kommer att vidtas om ingen förändring sker.
 • Till veckan fyller vi igen den temporära tryckspillen och får då tillbaka full vägbredd, samt öppnar Brinkvägen igen.
 • Vi kommer att fortsätta arbetet med läggning av vatten- och avlopp vid pumpstationen.

Bilden visar när vi gräver ner en av de två pumpledningar som ska läggas ner längs Kvarnvägen.

Vecka 9, 27 februari — 5 mars

 • Arbetet för att kunna koppla bort den stora pumpstationen vid kajakuthyrningen är påbörjat.
 • Vi är redo att börja gräva och ställa alla startbrunnar och kommer sedan gå vidare längs hela gatan med detta.
 • Grävrbete pågår även i Brinkvägen.

Bilden visar grävning av jordmassor i slänten ner mot pumpstationen, starten på de nya ledningarna för Kvarnvägen.

Vecka 8, 20 februari — 26 februari

 • Det temporära vattnet på den berörda sträckan är nu klart och vi tackar för tålamodet med vattenavstängningarna.
 • Trappan ner till strandpromenaden är stängd av säkerhetsskäl i cirka en månad tills vi passerat förbi med alla ledningar.
 • Till veckan kommer vi att dra en ny avloppsledning under Tvärån för att förbereda för en ny pumpstation.
 • I övrigt fortsätter vi med nya ledningar på avloppet som ska ner i Kvarnvägen

Bilden visar en inkoppling av temporärt vatten till ett av husen på Kvarnvägen.

Vecka 7, 13 februari — 19 februari

 • Till veckan blir alla inkopplingar klara för temporärt vatten. Det kommer att ske korta stopp med vattnet för varje enskilt hus. Vi kommer att informera innan..
 • Vi kommer att gräva ner temporära pumpspilledningen vid tillfälliga parkeringen till veckan. Det kan bli lite omständigt just den dagen men vi lägger ut körplåtar så att det går att köra in och ut.
 • Vissa boende kommer att beröras gällande uteparkeringen vid Kvarnvägen 3A. Vi kommer att kontakta de som berörs när de måste flytta bilarna.

Bilden visar sista arbetet med infyllning av den nya dragningen på nedre biten av Kvarnvägen.

Vecka 5 och 6, 30 januari — 12 februari

 • Tisdag 7 februari stängs vattnet av mellan klockan 08-15. Vakin kommer att ställa ut en vattenvagn så ni kan hämta vatten vid Kvarnvägen 2. Arbetet görs för att förbereda för kommande vattenkopplingar under byggtiden
 • Tappa gärna upp vatten så ni har hemma. Information om detta finns i alla berörda hus.
 • Viktigt att ni inte lämnar några kranar öppna så inte vattnet kommer tillbaka när ni är borta och orsakar vattenskador.
 •  
 • Förberedelse pågår för inkoppling av brunnar vid pumpstationen utanför Kvarnvägen 3A.
 • Flytten av bilarna längs Kvarnvägen till den temporära parkering har fungerat väldigt bra och vi tackar alla inblandade att ni löste det så bra.

Bilden visar när vi drar fram den nya pumpledningen som är en halv meter i diameter.

Vecka 4, 23 — 29 januari

 • Den nya vägen fylls klart under kommande vecka så lastbilstrafiken kommer att minska märkbart.
 • En parkering färdigställs för de boende på Kvarnvägen då vi ibland kommer att behöva blockera parkeringen. Då ska det alltid finnas ett alternativ de gånger det händer. Information kommer att gå ut när det blir aktuellt att en parkering inte längre är tillgänglig och att man ska stå på den temporära istället.
 • Parkering på själva Kvarnvägen kommer att förbjudas framöver då framkomligheten är för dålig för att behålla denna. Skyltarna kommer att täckas under veckan och man riskerar böter om man överträder förbudet.
 • Vi fortsätter gräva temporärt vatten på den nedre halvan av gatan för förberedelser av urgrävning för nya avloppsledningar.

Bilden visar nedgrävning av en temporär vattenledning.

Vecka 3, 16 — 22 januari

 • Vi fortsätter gräva för temporärt vatten. Vi kommer att stänga av parkeringsmöjligheter längs gatan för att inte riskera skada bilar under tiden grävningen pågår. Denna mindre avstängning kommer att röra sig nedåt längs gatan varje dag och följer med grävaren.
 • Svetsning av plastledningar för nya spilledningar i Kvarnvägen och under Tvärån fortsätter.
 • Vi kommer att stänga av gång- och cykelbanan på norra sidan Tvärån då vi måste ta oss ner för att kunna byta ut en ledningen under ån. Det kommer att skyltas och blir inget större ingrepp på cykeltrafiken.

Bilden visar svetscontainern som sammanfogar den nya pumpledningen.

Vecka 1 och 2, 2 — 15 januari

 • Nästa vecka kommer vi att fortsätta att fylla upp för den nya vägen.
 • Vi har påbörjat svetsning av pumpledningen som ska bytas ut.
 • Jobb påbörjas även kring temporärt vatten till tre serviser längst ner på kvarnvägen.

Bilden visar en grävskopa som gräver längs vägen.

Vecka 51, 19 december — 25 december

 • Bygget kommer att vara stängt under jul och nyår och börjar om igen 9 januari 2023.
 • Vi vill berömma alla fotgängare och cyklister som sköter sig väldigt bra fastän det ibland blir trångt på sina platser.

Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År!

Bilden visar maskiner i arbete.

Vecka 50, 12 december — 18 december

 • Vi har börjat köra in material för att fylla ut i slänten där vi huggit för den nya vägen. Vi kommer fortsätta med det fortlöpande, så vi varnar för fortsatt ökad trafik inom området.
 • Vi har öppnat upp gång- och cykelbanan mellan Häradsvägen och Lundabron som nu har belysning hela sträckningen.
 • Under jul kommer det vara minimalt med jobb och vi beräknar att starta upp projektet igen 9 januari.

Bilden visar en grävskopa som gräver upp vid ledningar i marken.

Vecka 49, 5 december — 11 december

 • Fortsatt undersökning av vatten och avloppsledningar för att se vilka dimensioner som ligger i marken.
 • Vi kommer att börja köra in material till veckan för att fylla upp slänten där vi har avverkat. Lastbilstrafiken kommer därför att öka på gatan så vi uppmanar till försiktighet om du vistas i området.

Bilden visar en grävskopa som utför undersökande grävning i gatan.

Vecka 48, 28 november — 4 december

 • Vi har börjat resa belysningsstolpar på gång- och cykelbanan/standpromenaden och borde ha igång den innan kommande vecka är slut.
 • Det mesta av träd och grenar från huggningen har körts bort och vi kommer att fortsätta med lite undersökande grävning gällande vatten- och avloppsdimensioner på befintliga ledningar.
 • Vägen kommer att minskas i bredd vid Kvarnbron/pumpstationen men kommer vara öppen för biltrafik.

Bilden visar hur cykelbanan växer fram.

Vecka 47, 21 — 27 november

 • Vi fortsätter att köra bort ris och träddelar från röjningen. Cykelbanan och strandpromenaden fylls på med nytt material.
 • Vi har flyttat lite träd för att de inte ska skadas. Belysningen är klar och vi inväntar belysningsstolparna.
 • Provgrävningar utförs då vi behöver mått och lägen på befintliga ledningar så vi kan beställa rätt delar.

Bilden visar en del av gång- och cykelvägen som ska byggas om.

Vecka 45 och 46, 7 — 20 november

 • Vi har börjat gräva ut gång- och cykelvägen längs strandpromenaden.
 • De tre första belysningsfundamenten är utställda och vi kommer fortsätta gräva oss ut mot Kvarnvägen.
 • Norra skog kommer att avverka skog under vecka 46. Det kommer att finnas vakter på plats så inga oberhöriga kommer in på området medan vi avverkar och så kommer vi under samma tid att stänga av genomfarten.
Sidan publicerades