Aktuellt just nu

I samband med att Malmvägen byggs kan det bli vissa förändringar. Den här sidan uppdateras med aktuell information när det finns något nytt att informera om.

Uppdatering vecka 24, 2024

Nu färdigställs det sista, till exempel kantsten och linjemålning, inför slutbesiktningen av Malmvägen som blir i början av juli.

Uppdatering vecka 19, 2024

Nu påbörjas arbetet med att färdigställa Malmvägen. Först ut är städning och målning av bullerplanken. Vägen ska också asfalteras med ytterligare ett lager vecka 21 – 25. Under tiden stängs Malmvägen och gång- och cykelvägen av för trafik. Infarterna till Kopparvägen hålls öppna för boende men det kan vara bra att känna till att det kommer att vara byggtrafik på platsen. På Tomtebovägen ska en upphöjd cykelöverfart byggas och rondellen asfalteras. Det arbetet beräknas pågå i en till två veckor från och med vecka 21. Trafiken på Tomtebovägen leds då om efter den gamla sträckningen bredvid rondellen.

Uppdatering torsdag vecka 48

Malmvägen och gång- och cykelvägen intill öppnar för trafik under eftermiddagen fredag 1 december. En del arbeten så som linjemålning, grönytor och översta asfaltsbeläggningen görs till våren. Då anläggs också ett upphöjt farthinder vid övergångsstället samt en cykelöverfart vid Tomtebovägen. En förbesiktning gjordes under torsdagen 30 november. Slutbesiktning av Malmvägen blir i juni nästa år.

Uppdatering tisdag vecka 48

Förbesiktningen av Malmvägen blir flyttad till torsdag 30 november. Därefter fattas beslut om och när Malmvägen öppnar för trafik.

Uppdatering vecka 46

En del arbete återstår med Malmvägen men vägen kan öppnas för trafik i höst. En förbesiktning ska göras den 29 november och därefter fattas beslut om vägen och den gång- och cykelväg som löper bredvid Malmvägen kan öppna. Vi informerar när Malmvägen öppnas på den här webbsidan. Gång- och cykelvägen från Glimmervägen mot den nya Carlslundsskolan blir klar till våren. Fram tills att Malmvägen öppnar för trafik är både vägen och gång- och cykelvägen ett arbetsområde.

Utfarten från Kopparvägen till Malmvägen är öppen och den tillfälliga utfartsvägen från Kopparvägen till Silvervägen är borttagen. Gång- och cykelvägen ska inte längre användas som utfartsväg för bilar.

Uppdatering vecka 43

Under natten torsdag till fredag 26-27 oktober stängs vägen av i korsningen Glimmervägen och Malmvägen och trafiken får köra runt. Avstängningen görs för att vi ska kunna bygga klart anslutningen mot nya Malmvägen. Arbetet startar sent på kvällen och planeras pågå till kl 06.00 på fredagen. Om arbetet drar ut på tiden planeras ena halvan av vägen färdigställas först så att trafiken kan gå förbi. Gång- och cykeltrafiken leds utanför arbetet och påverkas inte.

Uppdatering vecka 35

Utfarten från Kopparvägen till Malmvägen kommer att vara stängd till dess att beläggning är utförd förbi första korsningen. Det sker tidigast i slutet av september. Den tillfälliga vägen mellan Kopparvägen och Silvervägen används därför fortsatt. Glimmervägen behöver stängas för trafik under kortare perioder kvälls- och nattetid under september månad så attt vi kan gräva ur och höjdjustera vägen mot Malmvägen.

Vid Tomtebovägen arbetar vi med cirkulationsplatsen. Vägen kommer att anslutas till den under de närmsta veckorna.

Uppdatering vecka 21

Om allt går enligt planeringen kan Kopparvägen öppna tillfälligt under vecka 28–31. Därefter behöver vägen stängas igen. Förhoppningsvis är allt klar i slutet av september så att infarten till Kopparvägen kan öppnas, men det kan ta lite längre tid. Gående och cyklister kommer fortsatt kunna ta sig över Malmvägen till Glimmervägen. Trafikljus sätts upp vid vägen.

Glimmervägen stängs inte av, men under vecka 26–28 när vatten och avlopp kopplas in, leds trafiken vid Glimmervägen via en tillfällig väg. Den tillfälliga vägen blir alldeles bredvid Glimmervägen. Se karta nedan.

Karta som visar en tillfällig väg bredvid Glimmervägen under vecka 26-28.

Karta som visar en tillfällig väg bredvid Glimmervägen under vecka 26-28.

Uppdatering vecka 17

Från och med måndag den 15 maj stängs in- och utfarten från Kopparvägen till Malmvägen. Trafiken leds om via en tillfällig utfartsväg från Kopparvägen till Silvervägen (se bild nedan). Sophämtning och postutdelning leds om på samma sätt. Gående och cyklister leds via Kopparvägen. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn då det kommer pågå en hel del maskinarbeten i området.

Just nu pågår arbete med vatten och avlopp och fundament för bullerplank mellan utfarterna från Kopparvägen. Vid Tomtebovägen arbetar maskinerna för fullt med att fylla upp och packa terrassen i rätt höjd, sedan kommer kabelrör, fundament och kanalisation läggas ner längs sträckan. Det pågår också slutstädning vid Carlshöjdskolan.

Bild som visar den tillfälliga utfarten till Silvervägen.

Bild som visar den tillfälliga utfarten till Silvervägen.

Uppdatering vecka 9

Just nu pågår grävning av dagvattenbrunnar och dagvattenledning. Arbetet med marken där det ska byggas en rondell intill Tomtebovägen har också påbörjats och cykelvägen längs diket håller på att färdigställas. Vi förstår att boende i området vill promenera och därför har vi inte spärrat av några stigar, men vi vill be er om att inte promenera under arbetstid då det är mycket maskiner i rörelse och stor risk för olyckor. Tack för förståelsen.

Uppdatering vecka 4

Det är mycket som händer vid Malmvägen nu och mycket trafik. Vi vill undvika olyckor. Därför önskar vi att de som vistas i närheten inte går in i eller motionerar i området vid bygget. Det gäller även tider när det inte pågår något arbete. Det som händer just nu är bland annat arbeten med vatten och avlopp och fördröjningsdamm vid Malmvägen. Sprängningen vid diket i skogen mot Carlshöjdsskolan är färdig vilket gör att grävaren kommer fortsätta schakta upp mot Malmvägen.

Arbete med vatten, avlopp och dike

Just nu pågår arbeten med vatten och avlopp efter Malmvägen. Både vägen och gång- och cykelvägen schaktas ur och fylls i. Vid utloppsdiket i skogen mot Carlshöjdsskolan pågår sprängningsarbeten för att fördjupa och bredda diket.

Ökad trafik

Den här veckan, vecka 51, kommer fler lastbilar trafikera vid Malmvägen eftersom en del av vägen ska fyllas ut mot Tomtebovägen. Under mellandagarna kommer arbetet vid Malmvägen stå stilla. När arbetet upptas igen måndag 2 januari kommer det att vara mer trafik efter cykelvägen från Carlshöjdskolan in till där diket passerar under cykelvägen. Det beror på att ett arbete med bergsprängning kommer att påbörjas.

Arbetet med Malmvägen går framåt

Arbetet med Malmvägen pågår för fullt i skogen genom att organiskt material tas bort. När det finns en genomfart om ett par veckor kommer arbeten med vatten och avlopp att påbörjas efter vägen. Arbetet med det dike som ska rensas och fördjupas i skogen mellan Malmvägen och området Carlshöjd fortsätter. Diket behöver bli djupare så att vattenavrinningen från det nya området blir bra.

Tillfällig utfartsväg mellan Kopparvägen och Guld- och Silvervägen

I ett informationsbrev som skickades ut under våren 2022 informerades om att det skulle bli en tillfällig utfartsväg mellan Kopparvägen och Guld- och Silvervägen. Den tillfälliga utfarten kommer inte att bli aktuell förrän om båda anslutningarna från Kopparvägen till Malmvägen stängs av helt. Anslutningen stängs då helt på grund av att ledningar ska läggas. Information om det kommer att publiceras på webbsidan när det är aktuellt.

Vi informerade om den tillfälliga utfartsvägen innan en entreprenör hade fått uppdraget. Det baserades på ett antagande om att det kunde vara en av det första åtgärderna som en entreprenör skulle vilja utföra och vi ville därför informera om det. Den entreprenör som bygger Malmvägen har planerat annorlunda.

Avstängd gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen vid Malmvägen kommer att vara avstängd från och med den 6 oktober ungefär 60 meter. Du kan istället gå eller cykla via Glimmervägen och kvarteret Kalken (se karta nedan).

Karta som visar omledning av gång- och cykelväg

Skogen avverkas för att göra plats för vägen

Just nu pågår arbete med avverkning av skog mellan Malmvägen och Tomtebovägen.

Dike rensas och fördjupas

Ett dike som finns i skogen mellan där Malmvägen byggs och området Carlshöjd rensas och fördjupas för att vattenavrinningen från det nya området ska fungera bra. En bredare stig kommer sedan att anläggas längs med diket så området fortsatt är tillgängligt.

Sidan publicerades