Aktuellt just nu

I samband med att Tegsvägen byggs om kan det bli vissa förändringar. Den här sidan uppdateras med information som är aktuellt just nu.

Sigma har projekterat utformning och ombyggnationen utförs av Bimac. Här kommer de att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbets­området. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

Vecka 29–31, 15 juli–4 augusti

 • Arbetet på Tegsvägen pausas under dessa veckor på grund av semester.

Vecka 28, 8–14 juli

 • Arbetsstyrkan minskas på grund av semester.
 • Grävning för fjärrvärme pågår.
 • Förberedelser inför arbete med granitkantsten.

Vecka 27, 1–7 juli

 • Grävarbeten och rörläggning mellan Tegsvägen och Yrkesvägen fortsätter.
 • Fortsatt arbete med fjärrvärme.

Vecka 26, 24–30 juni

 • Grävarbeten och rörläggning mellan Tegsvägen och Yrkesvägen.
 • Urgrävning för Vintergatan fram till korsningen vid Ringvägen/Vintergatan.
 • Fjärrvärmearbete pågår.
 • Just nu behöver entreprenören använda sig av gatorna på Söderslätt för att komma åt vissa delar av bygget. Det innebär att det är lastbilstransporter som behöver trafikera Linåkersvägen, Bondegatan, Åldermansgatan, Hökvägen och Vintergatan. Det beräknas pågå i några veckor och efter denna tidsperiod behöver lastbilstransporter fram till projektets slut i höst, endast trafikera gatorna sporadiskt. Entreprenören har uppmärksammats och uppmanats att generellt visa större hänsyn samt sänka farten på fordonen som kör genom bostadsområdet.

Vecka 24, 10–16 juni

 • Grävarbeten och rörläggning mellan Hökvägen och Vintergatan.
 • Fjärrvärmearbete påbörjas.
 • Just nu behöver entreprenören använda sig av gatorna på Söderslätt för att komma åt vissa delar av bygget. Det innebär att det är lastbilstransporter som behöver trafikera Linåkersvägen, Bondegatan, Åldermansgatan, Hökvägen och Vintergatan. Det beräknas pågå i några veckor och efter denna tidsperiod behöver lastbilstransporter fram till projektets slut i höst, endast trafikera gatorna sporadiskt. Entreprenören har uppmärksammats och uppmanats att generellt visa större hänsyn samt sänka farten på fordonen som kör genom bostadsområdet.

Vecka 22, 27 maj–2 juni

 • Arbetet med ombyggnationen av Tegsvägen fortskrider.
 • Just nu behöver entreprenören använda sig av gatorna på Söderslätt för att komma åt vissa delar av bygget. Det innebär att det är lastbilstransporter som behöver trafikera Linåkersvägen, Bondegatan, Åldermansgatan, Hökvägen och Vintergatan. Det beräknas pågå i några veckor och efter denna tidsperiod behöver lastbilstransporter fram till projektets slut i höst, endast trafikera gatorna sporadiskt. Entreprenören har uppmärksammats och uppmanats att generellt visa större hänsyn samt sänka farten på fordonen som kör genom bostadsområdet.

Vecka 21, 20–26 maj

 • Fortsatt arbete med grävning för dag-, spill, och dricksvatten.

Vecka 20, 13–19 maj

 • Fortsatt arbete med grävning samt rörläggning för dag-, spill- och dricksvatten.
 • En temporär gång- och cykelbana finns nu uppmärkt efter Yrkesvägen.
 • På- och avlastning av material kan vara ett hindrande moment för trafiken på Yrkesvägen.

Vecka 17, 22–28 april

 • Grävarbeten och rörläggning för dag-, spill- och dricksvatten.
 • Gång- och cykelbanan som löper på södra sidan av Tegsvägen stängs av från och med 2 maj.

Vecka 15, 8–14 april

 • Grävarbeten och rörläggning för dagvatten.

Vecka 14, 17 april

 • Förutom tjälrivning och viss trädfällning pågår grävning för dagvatten.

Vecka 12–13, 18–31 mars

 • Tjälrivning av Tegsvägen.
 • Arbete med att avtäcka delar av grönområden och trädfällning.

Vecka 11, 11–17 mars

 • Tegsvägen stängs av för trafik 11 mars.

Vecka 10, 4–10 mars

 • Skyltning för kommande avstängning påbörjas.

Vecka 8, 1925 februari

 • Fredag 23 februari börjar entreprenören etablera sig i området och startar arbetet med omledningsvägen mellan Tegsvägen och Yrkevägen.
 • Förbifartsvägen påbörjas mellan Tegsvägen och Yrkesvägen.
 • Uppställning av trafikanordningar på Tegsvägen och Yrkesvägen för förbifartsvägen.
 • Inmätningar/utsättning.
 • I detta skede sker det inga vägavstängingar.
Sidan publicerades