Varför bygga på Norra Ön?

Ett Umeå med möjligheter för alla

Umeå är attraktivt och allt fler vill flytta hit och bo här med oss. Att staden växer är något bra, vi vill att Umeå ska fortsätta växa. Ungefär 7 000 människor flyttar hit varje år. Vi ska fortsätta att välkomna alla, se möjligheter och planera för en stad med 200 000 invånare år 2050. Nya Umeåbor bidrar med mångfald, talang, kunskap och idéer. Nya idéer som till exempel blir till nya företag, som ger en mer varierad arbetsmarknad.

Umeå blir bättre

Umeå är inte ”fullt” – tvärtom blir Umeå bättre när fler människor och verksamheter flyttar hit, men det krävs planering. Människor behöver bostäder och företag behöver platser att etablera sig på. Det behövs lokaler att arbeta i, förskolor och skolor, butiker och service. Det behövs parker, föreningar, konsertlokaler, idrottsplatser, bibliotek och andra mötesplatser. Det behövs gator, kollektivtrafik, cykelbanor och mycket annat. När fler flyttar hit blir vi fler som via skattsedeln delar på kostnaderna för allt det här. Det gör att Umeå kan fortsätta utvecklas och erbjuda Umeåborna mer och bättre service.

Umeå ska växa hållbart

Men Umeå ska inte växa till vilket pris som helst. Hållbarhet och Umeåbornas behov är utgångspunkten i planeringen och driften av staden. Det ger ett Umeå som utvecklas hållbart, som välkomnar, möjliggör och tryggar människor och verksamheter i dag och i morgon. Ett Umeå med möjligheter för alla.

Norra Ön - en pusselbit

Tillväxten innebär bland annat att Umeå behöver bygga 2 000 bostäder per år. Planeringen för Ön är en del i Umeås strävan att växa hållbart. Planeringen har pågått sedan början av 2000-talet.

Att bebygga norra Ön för bostäder, förskolor, skola och verksamheter är i linje med de strategier Umeå kommun har för hållbar tillväxt. Den övergripande idén är att Umeå ska bli en tätare stad. Att bebygga norra Ön följer tillväxtstrategierna, framför allt när det gäller femkilometersstaden, skapa hög täthet i nya stadsdelar, satsa på offentliga rum och parker och alla ska med, då översiktsplanen togs fram med mycket hög delaktighet av medborgare och intressenter.

Sidan publicerades