Jag vill starta en bensinstation

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad platsen du valt är tänkt att användas till. Är det planerat för en bensinstation? Det gäller oavsett om du har egen mark eller om du vill köpa ny mark.

De fördjupade översiktsplanerna anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen genom att kontakta avdelningen Detaljplan.

Behöver du köpa mark av kommunen?

Kontakta Mark och exploatering.

Steg 2

Sök alla tillstånd

När platsen är klar, kan du ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark, alla ansökningar är kompletta och följer detaljplanen: cirka 10 veckor.

Ska du bygga nytt/bygga om eller skylta?

Ansök om bygglov.

Eftersom verksamheten påverkar miljön måste du...

Kontakta miljöskydd för att ta reda på vilka tillstånd du kan behöva.

Eftersom verksamheten hanterar brandfarliga ämnen måste du...

Ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Ska du sälja livsmedel?

Anmäl din livsmedels-verksamhet.

Ska du sälja tobak?

Anmäl försäljning av tobak.

Ska du sälja folköl?

Anmäl försäljning av folköl.

Ska du sälja läkemedel?

Anmäl försäljning av receptfria läkemedel.

Eftersom verksamheten påverkar avloppsnätet måste du...

Göra servisanmälan till Vakin angående avlopp och oljeavskiljare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Kontakta Vakin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades