Jubileumsåret Umeå 400 år

Umeå kommun är en del av stadens aktörer under jubileumsåret. Vi kan i de sammanhangen adddera illustrationen och logotypen men alltid med Umeå kommun som huvudavsändare.

Undantag för myndighetsutövning och ordinarie verksamhet

Vi använder inte jublileumsgrafik i kommunikation som rör myndighetsutövning eller ordinarie verksamher utan koppling till jubileumsåret. Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om när det kan vara lämpligt.

Exempel på tillämpningar

NärUmeå kommun arrangerar eller bidrar till jubileumsfirandet kan illustrationer komplettera budskapen.

Text och bildmall för mejlsignatur

Använd Calibri, 12 punkter


Förnamn Efternamn
befattning (vid behov)
090-16 XX XX
070-XXX XX XX
fornamn.efternamn@umea.se

Umeå kommun
Verksamhet, process (vid behov)
901 84 Umeå
Besöksadress: Skolgatan 31A
www.umea.se

Sidan publicerades