Illustration som visar cirkulär ekonomi  Råmaterial kommer in i cirkeln, Design och re-design, Tillverkning och återtillverkning, Användning och återanvändning, Insamling, Återvinning. Sedan börjar det om.

I en cirkulär ekonomi ska allt som tillverkas användas så länge det går och minimalt med avfall ska lämna cirkeln.

Hur skulle ditt bostadsområde kunna
underlätta för dig att återbruka i stället för att köpa nytt?

Här är några varianter på lösningar för återbruk i ett bostadsområde. Vilken/vilka gillar du bäst? * (obligatorisk)
Här är några varianter på lösningar för återbruk i ett bostadsområde. Vilken/vilka gillar du bäst?


Om det fanns en verkstad med ett basutbud av verktyg och maskiner (till exempel symaskin, häftmaskin, såg, skruvdragare, borrmaskin) skulle du vara beredd att betala för boka tid där?
Om det fanns en verkstad med ett basutbud av verktyg och maskiner (till exempel symaskin, häftmaskin, såg, skruvdragare, borrmaskin) skulle du vara beredd att betala för boka tid där?Vill du vara med?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna. Du kan anmäla intresse att få inbjudningar till workshops med mera. Klicka här för att göra din intresseanmälan.

Sidan publicerades