Illustration som visar cirkulär ekonomi i form av en cirkel: Råmaterial kommer in i cirkeln, Design och redesign, tillverkning och återtillverkning, Användning och återanvändning, Insamling, Återvinning. Sedan börjar det om.

I en cirkulär ekonomi ska allt som tillverkas användas så länge det går och minimalt med avfall ska lämna cirkeln.

Hur skulle ditt bostadsområde kunna
underlätta för dig att återbruka i stället för att köpa nytt?

Här är några varianter på lösningar för återbruk i ett bostadsområde. Vilken/vilka gillar du bäst? * (obligatorisk)
Här är några varianter på lösningar för återbruk i ett bostadsområde. Vilken/vilka gillar du bäst?


Om det fanns en verkstad med ett basutbud av verktyg och maskiner (till exempel symaskin, häftmaskin, såg, skruvdragare, borrmaskin) skulle du vara beredd att betala för boka tid där?
Om det fanns en verkstad med ett basutbud av verktyg och maskiner (till exempel symaskin, häftmaskin, såg, skruvdragare, borrmaskin) skulle du vara beredd att betala för boka tid där?Sidan publicerades