Vill du vara med?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna.

Du kommer att bli inbjudningar till möten och workshops, webbenkäter och även medskapande på platsen. Skriv in din mejladress, så får du information om dialogtillfällena.

Sidan publicerades