Människor som pratar med varandra i en workshop.

Under våren 2024 genomför The North Star ett antal lärandeträffar inom Umeå klimatfärdplan.

The North Star: EU missionen för klimatneutrala städer

Umeå kommun, RISE och Umeå kommunföretag arbetar tillsammans i ”the North Star” för att göra Umeå stad klimatneutralt senast 2030. Tillsammans fokuserar vi på nya sätt att samarbeta och hantera klimatutmaningar. Projektet bygger på Umeås klimatfärdplan där över 50 partners från olika sektorer jobbar för ett klimatneutralt Umeå.

Minska klimatpåverkan

Projektet identifierar hinder för klimatomställning som kopplar till organisatoriska inlåsningar, beteendeförändringar och suboptimering. Det betyder att organisationer och människor måste ändra sina vanor och arbetssätt för att minska klimatpåverkan och satsningen ska hjälpa med det.

Förbättra klimatet i Umeå tillsammans

Projektet inkluderar utbildning i form av Lärandeträffar och test av nya metoder för att hitta samhällsnyttiga lösningar för att hantera dessa problem. Detta innebär att deltagarna lär sig om nya arbetssätt och testar dem i praktiska situationer. Genom detta arbete hoppas vi på att utveckla bättre sätt att arbeta tillsammans för klimatet och accelerera omställningen.

Fem leende personer tittar in i kameran.

The North Stars ledning från vänster uppifrån Lucas Röhlinger, Umeå kommun, Johan Sandström, Rise, Rebecka Janols, Umeå kommun, Vanja Östman, Rise och Ellen Grahn, Umeå kommun.

EU missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer

Detta projekt är en del av EU missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer som siktar på att ha 100+ klimatneutrala och smarta städer i EU till 2030. Missionen samordnas av programmet "Net Zero Cities". I detta sammanhang samarbetar Umeå kommer också med andra städer i Europa och norra Sverige. Målet är att lära och dela med sig av kunskap och goda exempel för att göra städer mer klimatvänliga. Samtidigt vill Net Zero Cities förstår mer om städernas behov och utmaningar för att ställa om.

Projektinformation

PROJEKTNAMN

The North star

PROJEKTPARTNER
RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PROJEKTSTART

2023-06-01

VARAKTIGHET

24 månader

TOTAL BUDGET

11,6 miljoner kr

PARTNER

Umeå kommunföretag Länk till annan webbplats.

FINANSIÄRER

Net Zero Cities Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KOORDINATOR

Umeå kommun

RISE

Kontakt

Lucas Röhlinger
Projektledare
lucas.rohlinger@umea.se

Johan Sandström, RISE
Samordnande lärandeträffar Leda omställning tillsammans!
johan.o.sandstrom@ri.se

Sidan publicerades