Fördjupningsseminarier inom Umeå klimatfärdplan våren 2024

Under våren 2024 kommer en spännande serie webinarier att erbjudas för medlemmarna av Umeå klimatfärdplans nätverk. Dessa webinarier, som samlas under temat "Leda omställning tillsammans", är särskilt utformade för att ge insikt, inspiration och konkreta verktyg för att effektivt leda och hantera förändringar i en tid där hållbarhet står i fokus.

Porträtt av två kvinnor.

Jennie Vennberg, kommunikatör och Linda Gustafsson, jämställdshetsstrateg föreläser om hur det är att möta motstånd i förändringsarbetet.

Webinarium: Så möter vi motstånd vid förändringsarbete
Tisdag 16 april, 8:30 -9:30

Att få med sig människor på en förändringsresa är inte alltid så lätt. Ofta möts det av motstånd, i olika form, grad och ibland från oväntat håll. Linda Gustafsson, utvecklingsstrateg och Jennie Vennberg, kommunikatör vid Umeå kommun, delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner av att driva förändringsarbete inom jämställdhet och klimatomställning i Umeå.
Vi skickar en länk till webinariet en dag innan till alla som är anmälda. Webinariet spelas även in så du kan se det i efterhand om du har anmält dig. Sista anmälningsdag måndag 15 april kl.12:00

Save the date för vårens kommande webinarier på Teams:

Webinarium: Systemtransformation hos organisationer
Måndag 29 april. 8:30-9:30

Komplexa samhällsutmaningar kräver angreppssätt och samarbetssätt som kan hantera den komplexitet som uppstår i olika system. Peter Ljungstrand, Senior forskare och Marknadschef RISE, ger exempel från olika organisationers arbete samt en inblick i hur verksamheter kan förstå och hantera utmaningar vid systeminnovationsarbete.

 

RISE

Kontakt

Johan Sandström, RISE
Samordnande lärandeträffar Leda omställning tillsammans!
johan.o.sandstrom@ri.se

Lucas Röhlinger
Projektledare
lucas.rohlinger@umea.se

Sidan publicerades