Informationsmöte Sjöfruskolan 2019

Cirka 60 personer deltog vid informationsmötet i matsalen på Sjöfruskolan. Umeå kommun, Strategisk Arkitektur och Bonava presenterade förslaget till detaljplan och hur dialogen har påverkat resultatet.

På idéforumet presenterades den visionsmanual som är resultatet av den långa delaktighetsprocess som ägt rum under året. Vi redovisade därefter planförslaget och hur den svarar upp mot visionsmanualen. Därefter vidtog frågor och diskussioner och insamling av synpunkter vid borden.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i det omfattande arbetet. Det har varit mycket värdefullt!

Bilder från Idéforum 3 i Sjöfruskaolans matsal.

Sidan publicerades