Foto av Linus Cadavid-Stridh och Emil Romano i Kommunhörnan på Väven.

Linus Cadavid-Stridh och Emil Romano har deltagit i visionsarbetet för Tomtebogård då de gick årskurs 9 på Sjöfruskolan. Båda menar att de känner igen mycket i detaljplanen av det som de arbetade med i skolan ihop med planarkitekt Nelli Flores Nilsson. Nu har de börjat Dragonskolan.

Tomtebo gård på Väven 2017

Lördag 28 oktober kunde man prata med planarkitekt Nelli Flores Nilsson om förslaget till detaljplan för Tomtebo gård (Tomtebo 1:1 och del av 2:1). Många tog tillfället i akt.

I kommunhörnan i Väven kunde man ta del av de dokument och bilder som ligger till grund för detaljplanen, det vill säga fördjupade översiktsplanen, visionsmanualen och gestaltningsprogrammet för Tomtebogård. Hela området kunde man se i 3D. Och framför allt kunde man alltså se förslaget till detaljplan.

Många kände igen sig

En del som besökte Väven, hade också varit med på de idéforum och de elevarbeten som genomförts under året. Många vittnade om att de kände igen sig i den föreslagna detaljplanen.

En var Stefan Karlsson som på idéforum lyfte idén om bagarstuga och bastu i området. Vilket också medges av detaljplanen. Han blev glatt överraskad och lite förvånad.

"Jag tror aldrig jag har påverkat så konkret någon gång i mitt liv"

Foto av postitlappar uppsatta på kommentarsväggen. Bland annat "Fint med gång- alt cykelstråk in från gamla Tomteo och biltrafik runt.".Förstora bilden

Man kunde lämna informella synpunkter på en kommentarsvägg om man ville. Nårgra exempel på fotot. Klicka för större bild.

Skuggor

Att det finns tre förskolor inritade i planen togs förstås emot positivt av de flesta. Och att naturen förblir oexploaterad runt Lillberget. Men när man bygger blir ofta skuggning en viktig fråga. Och den frågan lyftes av några besökare på Väven. Hur blir skuggningen på Tavleliden? Skuggstudier är gjorda och Nelli Flores Nilsson, planarkitekt, lovade att undersöka frågan ytterligare.

Sidan publicerades