Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar

Förbud, varning och påbud (som beskriver vad du måste göra) utrymningsväg, nödsituation och brandredskap ska följa Arbetsmiljöverkets och Trafikverkets föreskrifter och standard. Dessa skyltar ska inte utformas med kommunens grafiska profil eller med kommunen som avsändare.

Se exempel på förbud-, varnings- och påbudsskyltar och beställningsnummer i:

Sidan publicerades