Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar

Förbud, varning och påbud (som beskriver vad du måste göra) utrymningsväg, nödsituation och brandredskap ska följa Arbetsmiljöverkets och Trafikverkets föreskrifter och standard. Dessa skyltar ska inte utformas med kommunens grafiska profil eller med kommunen som avsändare.

75. Brandsläckarskylt. 80 x 80 millimeter.

72. Förbud mot puck, boll och klubba. Slät plåtskylt 3000 x 900 millimeter.

73. Rökfri miljö. Exemplet ovan är en dekal med bredden 105 millimeter.

52. Skogräns. Golvdekal med fog, 170 millimeter hög. Valfri längd, golvdekalen ska gå kant i kant mellan väggarna.

74. Kombinerad förbuds- och informationsskylt.
Informationsdelen har Umeå kommun-profil.
Slät plåtskylt 420 x 297 millimeter.

Ett skåp eller utrymme där gasolflaskor förvaras, till exempel gasolskåp, ska skyltas med varningsskylt för explosiv atmosfär, förbudsskylt mot införande av öppen eld, varningsskylt för brandfarlig vara och varningsskylt för gasbehållare/gasflaskor på dörren till brandskåpet samt på dörren/dörrarna in till slöjdsalen.


81. Explosiv atmosfär

82. Förbudsskylt mot
öppen eld

84. Varningsskylt för
brandfarlig vara.

83. Varningsskylt för gasbehållare/gasflaskor
(på dörren till brandskåpet samt på dörren/dörrarna in till slöjdsalen). Dessa ska ha
tilläggstexten ”Förs i säkerhet vid brandfara”.

76. Samla förbud och påbud för sig och informationen för sig,
se exempel på utformning.
Detta exempel är 1106 x 806 millimeter.

77. Friluftsområde. Exempel med plats för exempelvis förbud.

64. ”Larmad dörr”. Slät plåtskylt 210 x 250 millimeter.

62. ”Ej passage”. Slät plåtskylt 150 x 100 millimeter.

78. Kamerabevakningsskylt 300 x 400 millimeter.
Kan även beställas som klisterdekal 100 x 130 millimeter.
OBS! Kontaktuppgifterna ändras beroende på vilken
nämnd/verksamhet som ansvarar för kamerabevakningen.

85. Informationsskylt pulkaåkare.

Sidan publicerades