Skyltar inomhus

Principer för skyltar inomhus i kommunens lokaler; standardskyltar, hänvisningsskyltar och skylthållare med utbytbart papper (olika storlekar).

Tillämpningsregler vid skyltning

Det ska vara enkelt för kommunens verksamheter att hålla skyltarna uppdaterade. Därför finns tillämpningsregler vid skyltning av kommunens verksamheter som stöd vid beställning av skyltar.

Principer för inomhusskyltning

 • Publika skyltar har mörkgrön bakgrund och vit text.
 • Icke publika skyltar (riktade till personal) har vit bakgrund och svart text.
 • Symboler används på publika skyltar för att hjälpa besökare att hitta. I Umeå kommun använder vi i första hand välkända symboler som statliga Lantmäteriet och SIS rekommenderar.
 • De vanligaste publika skyltarna är utformade med punktskrift och upphöjd relief där text och symbol är taktila. Taktil text skrivs i enbart versaler för att vara så lättläst som möjligt. Punktskriften är 1–1,5 millimeter hög.
 • Teckensnittet är Calibri och skärningen regular.

Placering av skyltar

 • Skyltar placeras på höjden 1,5 m (maximal höjd från golv till skyltens överkant är 1,6 m. Skylten får inte vara lägre placerad än 1,4 m).
 • Skyltar placeras vid dörrar på dörrhandtagets sida, inte direkt på dörren.
 • Om en mörk skylt ska placeras på en mörk vägg eller mot mörk bakgrund kommer skylten att synas dåligt. Då kan du lägga en ljus platta under skylten som sticker ut något, göra en ljus ram runt skylten eller belysa skylten. Det samma gäller för ljusa skyltar mot ljus vägg eller bakgrund.
 • För att taktil information (upphöjd text och/eller blindskrift) ska vara meningsfull måste personer med nedsatt syn hitta skylten. Det blir möjligt med ett ledstråk fram till skylten och konsekvent placering.

Platsskyltar inomhus

Toalett
Omklädning, neutral symbol
Städ

Standardskyltar finns framtagna för:

 • Källsortering
 • Förråd
 • Omklädning (flera varianter)
 • Toalett
 • Tillgänglig toalett ("RWC")
 • Städ
 • Elcentral
 • Teknikrum
 • Fläktrum
 • Undercentral
 • Elrum
 • Personal
 • Personaltoalett
 • Domarrum
 • Teknikrum (för teknik i idrottshall till exempel)
 • Tvättrum
 • Tvätt förskola
 • Teleslinga
 • Administration
 • Hiss och trappor
 • Husskylt
 • Utstansad bokstav

Guide för placering av symboler

Guide för placering av symboler

Skylthållare med utbytbart papper

Skylthållare stående A4
Skylthållare liggande A4
Skylthållare vid arbetsrum

När vi bygger nya lokaler eller bygger om befintliga lokaler väljer kommunen lösningar för hänvisningsskyltar, trapphus­skyltar och platsskyltar i form av skylthållare. Verksamheten kan justera innehållet genom att byta papper i skylt­hållaren. Det är ett enkelt och billigt sätt för verksamheten att själva ändra skyltningen. Innehållet fylls i enligt mall, skrivs ut och sätts in i skylthållaren.

Enkla mallar till skylthållarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skylthållare finns framtagna för

 • namnskylt vid rum (till exempel arbetsrum, mötesrum)
 • stående A4 (till exempel i hiss, vid varje våningsplan i trapphus eller vid arbetsrum med flera personer)
 • stående A3 (till exempel i hiss och vid varje våningsplan i trapphus)
 • liggande A5 (till exempel namnskylt vid lägenhet i vård- och omsorgsboende)
 • liggande A4 (vid entré, till exempel med verksamhetens/avdelningens/entréns namn) – enkelsidig eller dubbelsidig
 • liggande A3 (vid entré, till exempel med verksamhetens/avdelningens/entréns namn) – enkelsidig eller dubbelsidig
 • stående A4 på rad under varandra.

Se utformning och beställningsnummer i

Skylthållare kan kompletteras med punktskrift och/eller relief-remsor. Behovet beror på verksamhetens karaktär och om besökare ska röra sig fritt i lokalerna.


Hänvisningsskylt hiss, pil
Hänvisningsskylt toaletter, pil
Hänvisningsskylt "Kuben", pil

Standardskyltar finns framtagna för

 • hiss (hänvisningsskylt)
 • toaletter (hänvisningsskylt)
 • husskylt (hänvisningsskylt)
 • utstansad bokstav/pil.

Om två skyltar med olika riktning på pilarna sätts upp ovanför varandra ska pilarna samlas till höger. Om man vill hänvisa till fler än två platser kan man samla dessa i en skylt enligt utformningsprincipen nedan.

Princip för hänvisningsskylt inomhus
Sidan publicerades