Byggskyltar

Vid byggprojekt ska vi alltid informera allmänheten via byggskyltar om vad vi bygger och när det beräknas vara klart. Budskapet ska vara kort och koncist så att det är lätt att läsa för passerande bilister, cyklister och gående. Det är viktigt att skylten inte utgör en trafikfara.

Ansvar

Projektledaren ansvarar för framtagande och leverans av underlag (storlek på skylten, material, text och eventuellt bild) till skyltleverantören. Verksamhetens kommunikatör ansvarar för justeringar och korrektur. Större ändringar, till exempel byte av rubrik, sker i samråd med projektledaren. Projektledaren ansvarar för att skylten tas fram samt monteras och demonteras i rätt tid.

Logotyp, avsändare

Vid byggskyltar ska Umeå kommuns logotyp och webbadressen alltid vara med. Logotypen ska alltid placeras uppe i vänstra hörnet och webbadressen ska vara högerställd och linjerad i nederkant på logotypen.

Att ha med en illustration som visar hur det kommer att se ut är att föredra men är inte ett krav.

Storlek, ställning

Skyltarna ska ha bredd 180 eller 240 centimeter beroende på hur långt ifrån texten ska kunna läsas. Höjden justeras vid behov. Tänk på att anpassa typ av ställning efter platsen skylten ska stå på. Ska skylten stå i centrala staden bör ställningen passa in i den miljön.

Visa upp entreprenörer och samarbeten

Vid samarbeten kan andra logotyper än Umeå kommuns placeras längst ner på skylten.

Exempel på skyltar

Byggskylt i storlek 1 800 gånger 2 400 millimeter

Exempel på mindre informationsskylt i storlek 700 gånger 1 000 millimeter

Vid mindre arbeten, till exempel omledning av gång-och cykelväg, kan en mindre skylt vara lämplig. Dessa byggskyltar placeras vid mindre byggen som medborgaren passerar gående eller med cykel. Läsavståndet är mindre än för byggskyltar och därför kan rubriker och den förklarande texten ha en mindre storlek. Skylten ska placeras inom entreprenadområdet, annars krävs tillstånd från Umeå kommun, Gator och parker.

Sidan publicerades